Subsidie MOOI rond innovaties om CO2 te verlagen

Subsidie MOOI rond innovaties om CO2 te verlagen

RVO heeft bij aanvang van dit jaar een nieuwe subsidie (de MOOI regeling) uitgezet. Ondernemers, overheden en kennisorganisaties worden uitgenodigd om bruikbare innovatieve oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot te verlagen. De nadruk ligt daarbij nog meer dan voorheen op de kans dat de innovaties ook daadwerkelijk slagen.

“Van 19 maart t/m 18 april 2024 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden voor subsidie MOOI”

Er zijn meerde missies rond MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). RVO benoemd onder meer de missie Electriciteit, Industrie en gebouwde omgeving.

Gebouwde omgeving en MOOI

Bij de MOOI missie ‘Gebouwde Omgeving’ gaat het vooral om kleine aanpassingen vergeleken met de vorige subsidieronde. RVO vraagt samenwerkingsverbanden nu naar een bredere kijk dan alleen duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas voor koken, het verwarmen van gebouwen en kraanwater in het kader van de warmtetransitie.

RVO zet er op in dat de ingebrachte innovatieprojecten helpen de verandering verder in gang te brengen die nodig is om te komen tot een CO2-vrije gebouwde omgeving. Ook innovaties voor verduurzaming van gebouwen/woningen en verbetering van het hele energiesysteem krijgen subsidie. Doel is energiebesparing of energie opwekken en gebruiken op momenten die gunstig zijn voor het energiesysteem (afvlakken piekbelasting). De maximale subsidie per project is 4 miljoen euro per project.

Industrie

Bij de MOOI missie ‘Industrie’ vraagt men de industriesector op oplossingen te bedenken voor een flexibeler inzet van elektrificatie, de inzet van elektrische- in plaats van fossiele energie, bij industriële processen.

Elektriciteit

Rond de MOOI missie ‘Elektriciteit’ vraagt men de elektriciteitssector om oplossingen voor arbeids- en materiaalbesparing. Het doel is de opwek van duurzame energie op land te versnellen. RVO geeft daarbij aan dat materiaalschaarste en beschikbaar personeel een knelpunt is bij de overgang van fossiele brandstoffen naar een circulair en duurzaam elektriciteitssysteem. Men zoekt naar oplossingen waarbij minder mensuren en minder materiaal nodig zijn, zo wordt bericht.

MOOI subsidie aanvragen

Vanaf 19 maart tot en met 18 april 2024 kan een project bij RVO vooraangemeld worden. Een adviescommissie beoordeeld de vooraanmelding. Dit advies is nodig om van 4 juni tot en met 5 september 2024 subsidie aan te kunnen vragen.

Samenwerkingverbanden of partners kunnen mede gevonden worden via de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Zij kunnen u daarbij adviseren.

MOOI webinar en extra info

RVO organiseert een MOOI webinar op 16 januari 2024 van 15:00 tot 16:00 uur. Extra informatie over de subsidie en mogelijkheden is hier te vinden.

Bron: RVO.

Zie ook:
Energielijst EIA: meer budget voor energiezuinige investeringen bedrijven.

Advertisment ad adsense adlogger