Rekentool losmaakbaarheid als hulp naar meer circulariteit

Losmaakbaarheid rekentool als hulpmiddel naar meer circulariteit

De Rekentool Losmaakbaarheid is een hulpmiddelmiddel om de demontage van verbindingen in een constructiedetail per bouwelement te bepalen. De tool is gekoppeld aan het rapport Circulariteit in Referentiedetails.

“Met de rekenhulp wordt de losmaakbaarheid voor elk bouwelement berekend. Hoe hoger het getal, hoe eenvoudiger het element te demonteren is”

Rekentool breed inzetbaar

Noort Alders, kennisontwikkelaar bij ISSO, verteld dat de rekentool op dit moment werkt voor de meeste aansluitingen, zoals schroefverbindingen, gelijmde- of ingestorte verbindingen.

“Per element moet je gegevens invoeren. Het gaat om informatie over het type verbindingen, het element waar de elementen aan vastzitten, hoe het vast zit – bijvoorbeeld met lijm, schroeven of klikverbindingen – en hoe toegankelijk de verbindingen zijn. Is die informatie ingevoerd, dan rolt daar een losmaakbaarheidsscore uit.”

Score in getal en kleur

De score wordt uitgedrukt in een getal en een indicatiekleur. Als basis voor de bepalingsmethode voor losmaakbaarheid gebruikt ISSO de meetmethodiek die Alba Concepts samen met DGBC en W/E adviseurs heeft ontwikkeld. Zij ontwikkelden die methodiek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Op het moment van ontwikkelen van de prestatielayer was dit de enige breed gedragen meetmethode voor losmaakbaarheid en demontage.

Meer zicht op losmaakbaarheid

Alders gaat verder: “In het streven binnen de bouwwereld naar meer circulariteit en hergebruik van materialen speelt de losmaakbaarheid een belangrijke rol. Deze rekentool helpt meer inzicht te krijgen. Van de meetmethode van Alba Concepts zijn twee van de vier factoren voor losmaakbaarheid gebruikt om inzicht te geven in een constructiedetail. Het type verbinding (TV), toegankelijkheid van de verbinding (ToV). Je kunt hiermee vooraf al bepalen of een verbinding een positief effect heeft op de losmaakbaarheid.”

Verder kan je de prestatielayer losmaakbaarheid in eenzelfde detail naast de andere bouwfysische prestatielayers van de ISSO Referentiedetails leggen. Zo is direct de consequentie van een verbetering van de losmaakbaarheid op de overige bouwfysische prestaties zoals isolatie en koudebruggen, lucht- en dampdichtheid, geluidsisolatie, waterdichting en brandwering te zien.

Uiteindelijke doelstelling

Door de de losmaakbaarheid berekening met zowel een getal als een kleur te presenteren, wordt snel inzicht verkregen in de mate van circulariteit van het bouwelement en totaal.

Dat biedt volgens als ISSO als voordeel:
• Dat ontwerpers de juiste keuzes maken voor de bouwkundige detaillering.
• Innovaties voor bevestigingsmethoden worden gestimuleerd, doordat de tool duidelijk maakt waar problemen kunnen ontstaan.
• Beoordeling van gebouw(delen) op het gebied van milieuprestatie (zoals MPG en LCA’s) nu beter mogelijk is.
• De beoordeling van de interactie tussen losmaakbaarheid en andere bouwfysische aspecten in te zien is.

De rekentool is hier te vinden.

Zie ook:
Referentiedetails woningbouw geactualiseerd.
Hergebruik beter verankeren in bouwregelgeving.

Advertisment ad adsense adlogger