Zon op Dijk: proef verschillende zonnepanelen

Zon op Dijk: proef verschillende zonnepanelen

Overheden, kennisinstellingen en systeembouwers voeren een driejarige onderzoek ‘Zon op Dijk’ uit. Onder aanvoering van TNO en STOWA, zijn op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem in Zeeland, verschillende zonnepanelen en systemen geplaatst.

“Proef Zon op Dijk in Ritthem, richt zich vooral op de eisen vanuit waterveiligheid”

Ook onderzoeken de experts welke panelen het beste in het landschap passen en wordt het draagvlak in de omgeving bekeken. Het waterschap Scheldestromen stelt als een van de partners de proeflocatie beschikbaar.

Zon niet alleen op daken

Maarten Dörenkämper, projectleider TNO: “De transitie naar duurzame energie in Nederland vraagt veel ruimte. De klimaatdoelstellingen halen we niet als we zonnestroomsystemen alleen op daken installeren. Dubbel functiegebruik van dijken, waterveiligheid en energieopwekking, is hierom een aantrekkelijke optie. Binnen dit project inventariseren we hoe dijken functioneel en landschappelijk kunnen worden gecombineerd met zonnestroomsystemen.”

Effect op waterveiligheid

Lid Dagelijks Bestuur waterschap Scheldestromen, Gert van Kralingen: “Onderzoek is nodig om te garanderen dat de zonnepanelen geen nadelig effect hebben op de waterveiligheid. Dat wordt met name in de proef in Ritthem onderzocht en daar dragen we graag aan bij. Maar dijken hebben ook grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Ook deze waarden wegen wat ons betreft mee àls er in de toekomst een beroep wordt gedaan op een van onze dijken.”

Zon op Dijk proef verschillende zonnepanelen

Meten en monitoren

De dijk wordt periodiek geïnspecteerd en met behulp van een netwerk van sensoren continu gemonitord. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen. De grasmat is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de dijk. Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met Deltares naar de gevolgen hiervan op de waterveiligheid. Mocht er aanleiding voor zijn dan kan het waterschap ingrijpen en de proef stopzetten.

Een van de systeembouwers is Delmeco, die in Ritthem een innovatief dijk-geïntegreerd systeem uittest. Een ander type is van Eurorail. Dat systeem steekt boven de dijk uit en zou een gunstige invloed op de dijkbekleding moeten hebben.

Uitkomst

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van alle waterschappen. Het project ‘Zon op Dijk’ wordt financieel ondersteund door TKI Urban Energie.

TNO berichtte onlangs ook over zonnepanelen onopvallend tegen de gevel. Dit met beeld bedrukt systeem, is ook in de proefopstelling geplaatst.

Advertisment ad adsense adlogger