Nieuwe database toont wet- en regelgeving voor gebouw

De KennisBank van ISSO bevat sinds kort de Database Compliance in Gebouwbeheer.

‘Er is altijd sprake van interpretatie van regelgeving en normering’

De database geeft antwoord op de drie meest relevante vragen rondom wet- en regelgeving voor het beheer en de exploitatie van gebouwen: Waar moet ik aan voldoen? Hoe realiseer ik dat? En hoe toon ik dat aan? Gebouweigenaren, beheerders en technisch dienstverleners hebben hier dagelijks mee te maken.

Voldoet mijn gebouw aan de regelgeving?

Veel facilitair managers en beheerders met verantwoordelijkheid voor een gebouw hebben geen overzicht en ook geen zekerheid of zij aan alle regels en wetten voldoen. Vaak leggen zij deze vraag door naar hun adviseur of technisch dienstverlener: geef mij de garantie dat jij ervoor zorgt dat mijn gebouwbeheer compliant is.

Hiermee proberen ze ook invulling te geven aan de zorgplicht die ze als werkgever en huisvester wettelijk gezien hebben. Op initiatief van de gebouwbeheerders van de Rabobank en de TU Delft is ISSO een werkgroep gestart die een antwoord op dit vraagstuk heeft geformuleerd. Samen voerden zij een uitgebreide inventarisatie uit die tot de Database Compliance in Gebouwbeheer leidde.

Antwoorden per bouw- en installatiedeel

In de database vindt de gebruiker per bouw- en installatiedeel het antwoord op de drie meest relevante vragen, met directe verwijzingen naar de geldende wet- en regelgeving.

Een gebruiker kan op deze manier snel, met hulp van een zoekterm en filters, op verschillende kenmerken de database doorzoeken. De eerste versie van de database, die nu beschikbaar is, bevat de voorschriften voor de meest voorkomende bouw- en installatiedelen in kantoorgebouwen en datacenters.

Luisteren naar de gebruikers

De werkgroep, die deze database realiseerde, wil hem in de komende periode verbeteren en verder uitbreiden. Dit wil ze doen op basis van de wensen en vragen van gebruikers.

Daarom is feedback van gebruikers zeer welkom. “Er is altijd sprake van interpretatie van regelgeving en normering. Ook kunnen gebruikers over de toepassing van bepaalde regelgeving een andere mening hebben. Die inzichten van gebruikers willen we graag verwerken om de database te verbeteren” zegt van Rob Bergen, directeur van ISSO.

Vertegenwoordigers in werkgroep

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Rabobank, TU Delft, Deerns Raadgevende Ingenieurs, Royal Haskoning DHV, Life Cycle Vision en Innax. Omdat deze marktpartijen een database wensen waarin geen ‘gekleurde’ visie de opzet bepaalt, vroegen zij ISSO om als onafhankelijke marktpartij deze database op te zetten. ISSO kan als kennisinstituut de database op een neutrale wijze valideren en het beheer van de database op zich nemen.

Vervolgtraject

“Uiteindelijk streven wij naar een breed gedragen en volledige database die de hele markt kan gebruiken. Het samenstellen is in een aantal rondes gebeurd, omdat al snel bleek dat niet één, twee of drie mensen alle kennis paraat hebben. Je hebt meerdere specialisten van uiteenlopende disciplines nodig, om het overzicht compleet te maken” zegt Nico Prenen van TU Delft.

In software of apps verwerken

ISSO stelt de database via haar KennisBank aan de gebruiker beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld softwaremakers, adviseurs of andere marktpartijen de kennis via een licentie in hun eigen tools of apps verwerken. ISSO zorgt dan voor het up-to-date houden van het overzicht.

“Deze database bevat nu praktisch alle regelgeving die van toepassing is op kantoorgebouwen en datacenters. We willen dit graag op basis van de behoeftes van gebruikers verder uitbouwen voor bijvoorbeeld zorginstellingen of hotels”, besluit Van Bergen. “Het doel is dat wij het de marktpartijen zo makkelijk mogelijk maken om zogeheten compliance te realiseren.”

De Database Compliance in Gebouwbeheer is beschikbaar via kennisbank.isso.nl

Advertisment ad adsense adlogger