Ventileren als extra maatregel tegen C-19

Ventileren extra maatregel tegen C-19

Energiezuinig bouwen maakt dat gebouwen beter zijn geïsoleerd. Goed ventileren krijgt hierdoor een grotere noodzaak, niet alleen in nieuwe, maar ook ook in oudere gebouwen. Ventilatie krijgt vaak onvoldoende aandacht, terwijl velen meer dan 70 procent van de dag binnen doorbrengen.

“Goed ventileren als extra maatregel tegen C-19 krijgt steeds meer aandacht”

Te weinig ventilatie kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Dat blijkt ook in de huidige C-19 pandemie, waar we met goede ventilatie het besmettingsgevaar kunnen beperken. De rol van ventilatie en de verspreiding van het Coronavirus in gebouwen krijgt steeds meer aandacht. Onder andere door initiatieven die in de media besproken worden, zoals het Deltaplan Ventilatie.

Gezamenlijk

Er zijn op dit moment, vanwege de crisis, verschillende factoren die goed ventileren nog uitdagender maken. Veel gebouwen, zoals theaters en sportscholen, staan of stonden plots lange tijd leeg, terwijl bijvoorbeeld zorggebouwen juist met de maximale bezetting draaien.

In de installatie- en bouwsector ontstonden veel vragen over de invloed hiervan op gebouwinstallaties. Om iedereen met C-19 gerelateerde technische vragen te helpen, hebben de Nederlandse kennisinstituten en verenigingen in de bouw- en installatietechniek* vanaf de start van de C-19 crisis de handen ineen geslagen en een vraagbaak met een expertgroep opgericht. Deze groep beantwoordt onder andere vragen rondom het Coronavirus en de verspreiding in gebouwen.

Experts ventileren

Een aantal organisaties uit deze expertgroep bundelen hun krachten op het gebied van gebouwventilatie. Dit zijn specialisten van de kennisorganisaties VLA (Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten), TVVL (kennisplatform installatietechniek), ISSO (kennisinstituut bouw- en installatietechniek) en VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland).

In aansluiting op de inzichten van internationale wetenschappers adviseren deze organisaties om gebouwen goed te ventileren. Specifiek op plekken waar mensen langere tijd in slecht geventileerde ruimten zitten is dit van groot belang.

Adviezen

In de vraagbaak op TVVL Connect en in het REHVA document geven de specialisten allerhande adviezen en antwoorden als het gaat om efficiënt ventileren.

Met name in ruimten waar meerdere mensen regelmatig relatief dicht op elkaar zitten, is het verstandig om de ventilatievoorzieningen goed te checken. In essentie komt het neer op:
• Maximaliseer de verse luchttoevoer.
• Minimaliseer recirculatie van de lucht.
• Bekijk of inzet van filters en andere lucht reinigende apparaten zinvol is.

Kennis

De bouw- en installatiesector beschikt over veel kennis over ventilatiesystemen in gebouwen. Een paar voorbeelden: de eerdergenoemde vraagbaak op TVVL Connect, de advisering door de expertgroep, praktische richtlijnen en tools op Platform Binnenklimaattechniek (www.binnenklimaattechniek.nl), het kennisplatform van ISSO met diverse kennisdocumenten zoals het Handboek Installatietechniek en ISSO-publicatie 27 ‘Kwaliteitseisen luchtfilters’ en een scala aan certificeringsregelingen.
Daarmee heeft de sector alles in handen om invulling te geven aan de advisering, het ontwerp, het onderhoud en de controle van ventilatiesystemen in gebouwen.

Goed ventileren

Door de toenemende aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie- en airconditioningsystemen bij de verspreiding van het C-19 virus kunnen professionals vragen verwachten over goede ventilatie in gebouwen. Het expertteam staat klaar om die vragen te beantwoorden en advies te geven. De kennisorganisaties ondersteunen de professionals in de gebouwen met hun kennis. Professionals kunnen de vraagbaak raadplegen voor vragen en advies over het gebruik en onderhoud van ventilatiesystemen in de gebouwen.

Samenwerken

*De Nederlandse kennisinstituten en verenigingen in de bouw- en installatietechniek hebben vanaf de start van de C-19 crisis samengewerkt en een vraagbaak met een expertgroep opgericht, die bestaat uit:
ISSO
TVVL
VLA
VCCN

Ventileren extra maatregel tegen C-19; hier schreven we eerder over de helpdesk van het expertteam.

Advertisment ad adsense adlogger