Code Milieu Verantwoord Wegbeheer Aannemerij ondertekend

Code Milieu Verantwoord Wegbeheer Aannemerij ondertekend

De leden van de Bouwend Nederland vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) hebben de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer Aannemerij ondertekend. Hiermee nemen ondernemers hun verantwoordelijkheid voor milieuverantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt. De ondertekening vond plaats op de jaarlijkse Asfaltdag onlangs.

Aanvulling

De Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij is een initiatief van de vakgroep VBW. De nieuwe code vult vanuit de markt de code Milieuverantwoord Wegbeheer voor Wegbeheerders aan. Deze schrijft namelijk voor dat de wegbeheerder in zijn bestek vastlegt dat vrijkomend teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt. Echter, niet alle wegbeheerders hebben deze code ondertekend.

Bewust

De VBW erkent het belang van thermische verwerking van vrijkomend teerhoudend asfalt en heeft nu daarom deze eigen aanvulling opgesteld. In deze gedragscode verklaren de VBW leden zich bewust te zijn de risico’s van vrijkomend teerhoudend asfalt. Tevens verklaren zij dat in het geval dat de wegbeheerder in zijn besteksbepalingen niet expliciet heeft opgenomen dat uit het werk vrijgekomen teerhoudend asfalt wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting voor thermische verwerking hij de wegbeheerder hiervan (bij inlichtingen) in kennis stelt met het voorstel dit aan te passen met gebruikmaking van de standaard besteksteksten zoals beschreven in de Standaard RAW Bepalingen. Het CROW zal als medeondertekenaar van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer Aannemerij de lijst van aannemers die deze code hebben ondertekend beheren.

Oproep

Tijdens de ondertekening op de Asfaltdag 2016 hebben de ondertekenaars een voorschot genomen op de code. Zij hebben namelijk een oproep gedaan aan wegbeheerders die de Code Milieuverantwoord Wegbeheer voor Wegbeheerders nog niet hebben ondertekend om dit alsnog te doen. Want: “alleen samen kun je komen tot 100% thermische verwerking van al het in Nederland vrijkomende asfalt”, aldus VBW.

Advertisment ad adsense adlogger