Emissieloos boren voor aanleg ondergrondse hoogspanningskabels

Elektrisch boren voor aanleg ondergrondse hoogspanningskabels

Netbeheerder TenneT en aannemer Van Gelder zijn gestart met een elektrische gestuurde boorinstallatie van 235 ton die volledig emissieloos en gevoed met duurzame elektriciteit, ondergronds boort voor de aanleg van hoogspanningskabels.

De boring is 795 meter lang. Het duurt enkele dagen om die lengte te boren. Dit werk is onderdeel van het project waarbij TenneT twee bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen die door de wijken Haagse Beemden en Wisselaar lopen, gedeeltelijk ondergronds legt. Het gaat om de lijn Breda-Prinsenbeek, met een lengte van 2,3 kilometer en om de lijn Breda-Geertruidenberg, van 1,3 kilometer.

Geen belemmering vergunningverlening bij elektrisch boren

“Doel van deze proef is het om een nieuwe stap zetten in de ontwikkeling naar volledig emissieloos bouwen. Hierdoor kunnen uitbreidingen van het elektriciteitsnet niet meer belemmerd worden door de vergunningverlening voor de uitstoot van koolstofdioxide en stikstofoxiden”, aldus de initiatiefnemers.

Elektrisch boren met deze installatie

“Deze installatie is uniek in Nederland en de kennis die we opdoen met deze proef delen we met branchegenoten en partners in de keten”, stelt Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder. Verduurzamen kan alleen als we dat in de keten oppakken. Aannemers investeren in kostbaar materieel. Dat vereist opdrachtgevers die kiezen voor een duurzame aanpak. Evengoed zijn onze leveranciers onmisbaar; partners die samen met ons tot oplossingen komen, zoals deze boorinstallatie. We hebben elkaar allemaal hard nodig”.

Cruciaal voor energietransitie

Minister Jetten voor Klimaat en Energie, aanwezig bij de start van de boring: “Het is cruciaal voor de energietransitie dat we het elektriciteitsnet op hoog tempo blijven uitbreiden. Deze uitbreidingen zijn niet alleen nodig om de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame elektriciteit te kunnen blijven maken, maar helpen als ze eenmaal gebouwd zijn ook om de stikstofuitstoot juist te verlagen”.

“Met dit proefproject komt een oplossing voor de stikstofbeperkingen bij de uitbreiding van energie-infrastructuur een grote stap dichterbij. We maken de komende tijd afspraken met netbeheerders, betrokken bedrijven en medeoverheden over de verdere opschaling van emissieloos bouwen”.

Lees verder onder de afbeelding.
Elektrisch boren voor aanleg ondergrondse hoogspanningskabels

Overal en volledig elektrisch boren

De boorinstallatie is de eerste van deze omvang in Nederland die volledig elektrisch en emissieloos boort. Het is bovendien de eerste keer dat de elektriciteit voor de boringen duurzaam wordt opgewekt. De boorinstallatie verbruikt op een werkdag tot 4 megawattuur. Die elektriciteit wordt aangevoerd met accupakketten. Zes pakketten voeden de boorinstallatie. Deze worden regelmatig verwisseld en opnieuw opgeladen met groene energie, onder andere van zonnepanelen op de loods van de leverancier.

Investeren in emissieloos bouwen

Emissieloos werken is van groot belang voor een voortvarende uitbreiding van het elektriciteitsnet. “Vertragingen door de stikstofimpasse hangen boven ons hoofd, maar die kunnen we ons niet permitteren”, stelt Maarten Abbenhuis, COO bij TenneT. “Daarom investeren we met onze ketenpartners veel in emissieloos bouwen. We zetten concrete stappen, vandaag boren we hier volledig elektrisch en er zal nog tijd nodig zijn om zo op veel meer plekken te werken. Maar we doen dit om het elektriciteitsnet mee te laten groeien in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.”

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Met “investeren in emissieloos bouwen” verwijst Abbenhuis naar een breder initiatief in de bouwsector om te verduurzamen. Naar verwachting wordt in oktober het convenant* ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ getekend. Daarin staan doelstellingen en ambities om emissies van bouwmaterieel terug te dringen in het belang van natuur, klimaat en gezondheid.

Stap voor stap worden de emissie-eisen voor bouwmaterieel op weg naar 2030 aangescherpt en wordt bouwen dus schoner. Machines die emissieloos kunnen werken worden nu ontwikkeld en getest, zoals deze boorinstallatie. Het zal nog ontwikkelingswerk en tijd vergen voordat het volledig machinepark van de infra-aannemers emissieloos draait.

*Het convenant is opgesteld door het Rijk in samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Lees verder onder de afbeelding.

Alle foto’s bij dit bericht: Rene van der Horst.

Elektrisch boren voor aanleg ondergrondse hoogspanningskabels. Lees ook:
Eerste kabelleverancier met elektrisch zwaar transport.
Elektrische asfaltspreidmachine KWS legt eerste meters asfalt.
Elektrische 160 ton rupshijskraan.

Advertisment ad adsense adlogger