Pilot voor plug-and-play installatiemodule woningbouw

Pilot voor plug-and-play installatiemodule woningbouw

Partijen die betrokken zijn bij de woningbouw willen de productie van nieuwe woningen versnellen om te voldoen aan de grote vraag. Toch blijft de productie achter en dat ligt voor een belangrijk deel aan de complexiteit op de bouwplaats zelf. Bouwers, installateurs en nutsbedrijven zijn van elkaar afhankelijk en zitten elkaar vaak in de weg, zeker in stedelijke gebieden. Pilot voor plug-and-play installatiemodule woningbouw.

Plug-and-play woningaansluiting voor elektra en data

Een aantal partijen start volgende maand met een pilot om de complexiteit in het installatieproces grotendeels op te lossen: een plug-and-play woningaansluiting van elektra en data.
Het idee is zowel simpel als revolutionair: stel dat de woningaansluiting op elektra een standaardmodule is, die je al voor de bouw veilig kunt plaatsen en waarop installateurs ‘plug-and-play’ kunnen aansluiten? Dat zorgt er ten eerste voor dat netbeheerder en bouwer niet meer van elkaar afhankelijk zijn, elkaar niet in de weg lopen en aan hun eigen planning kunnen vasthouden. Ten tweede kan een installateur in een vroeg stadium in de bouw moeiteloos verlichting en verwarming realiseren, wat bijdraagt aan de kwaliteit van het bouwen, zeker in het najaar en de winter.

Slimmer

Het pilotproject is bij De Boddenkamp in Enschede. Hier legt de netbeheerder al voor de plaatsing van de woningcasco’s een hoofdaansluiting met een slimme meter aan. Vervolgens plaatst de bouwer het woningcasco met de installatiemodules. Direct daarna kan de installateur de elektrotechnische installatie aansluiten. Deze manier van werken is technisch slimmer, maar levert met name procesmatig voordelen op, omdat traditioneel samenlopende werkzaamheden nu volledig ontvlochten worden.

Oplossing

De plug-and-play woningaansluiting bij het pilotproject in Enschede is technisch nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het is wel de eerste stap op weg naar een oplossing voor de belemmerende complexiteit van de bouwplaats. De betrokken partijen, waaronder bouwers, installateurs, fabrikanten, netbeheerders en projectontwikkelaars, verwachten in ieder geval veel van deze aanpak.

Bijdrage

Gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en beleggers hebben recent een overeenkomst gesloten om nauwer samen te werken en kennis te delen bij het bouwen van woningen in met name stedelijke gebieden. Die samenwerking is niet alleen nodig op nationaal niveau, ook op en rond de bouwplaats is veel winst te behalen met innovatieve projecten en coalities. De pilot van Löwik Installatietechniek is een voorbeeld van hoe slimme samenwerking van uitvoerende partijen op de bouwplaats een bijdrage kan leveren aan het versnellen en vergemakkelijken van de woningproductie.

Pilot voor plug-and-play installatiemodule woningbouw

Advertisment ad adsense adlogger