15 grootste woningbouwlocaties van Nederland

15 grootste woningbouwlocaties van Nederland

Hieronder vind je een overzicht van de huidige woningbouwplannen en woningbouwlocaties in kaart gebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met provincies en gemeenten.

“Er liggen plannen en concrete invullingen voor veel nieuwe woningen op verschillende woningbouwlocaties”

Bereikbaarheid

Het kabinet maakte in het eerder coalitieakkoord geld vrij om nieuwe woningbouwlocaties bereikbaar te maken. Het gaat om rijksinvesteringen in infrastructuur voor het openbaar vervoer, de auto en de fiets. Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten en een deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwe woningbouwprojecten.

15 grootste woningbouwlocaties in Nederland

LOCATIE AANTAL WONINGEN
Amsterdam Havenstad 75.000
Metropoolregio Amsterdam-West 38.000
Metropoolregio Amsterdam-Oost 100.000
Rotterdam Oostflank 30.000
Den Haag CID-Binckhorst 33.000
Oude Lijn Leiden-Dordrecht 70.000
Utrecht Groot Merwede 20.000
Eindhoven Internationale knoop XL 9.000
De Brabantse stedenrij 17.000
Groningen Suikerunieterrein 10.000
Groningen Stadshavens 10.000
Nijmegen Stationsgebied 3.500
Nijmegen Kanaalzone 5.000
Zwolle Spoorzone 4.000
Amersfoort (A1 en Spoorzone) 16.000

Bron en actueel overzicht Ministerie BZK*.

Monitoring nieuwbouw

Het ministerie van BZK, de provincies en gemeenten zijn doorgaand in overleg over het vergroten van de huidige plancapaciteit, het toevoegen van informatie over herstructurering en transformaties en het toevoegen van kwalitatieve informatie over de woningbouwplannen en woningbouwlocaties. Er werd al eerder aangekondigd, dat het Rijk nadrukkelijker de regie zou gaan nemen. Daarnaast werkt BZK samen met de provincies, het IPO en de VNG aan het verbeteren van de monitoring om zo een beter beeld te krijgen van de voortgang van alle bouwprocessen en woningbouwlocaties.

Lees verder onder de afbeelding.
15 grootste woningbouwlocaties van Nederland
De op de infographic genoemde aantallen kunnen afwijken van de in de tabel genoemde. Voor een actueel overzicht zie de link* onderaan dit bericht.

Plancapaciteit Noord Holland

De Monitor plancapaciteit Noord Holland geeft een actueel inzicht en een duidelijke kaartweergave rond de stand van zaken met betrekking tot de actuele nieuwbouw in die provincie.

*De in de tabel genoemde woningbouwlocaties en het opgegeven aantal nieuwbouwwoningen kunnen tussentijds worden aangepast. Voor actuele gegevens verwijzen wij naar het Ministerie van BZK, waar ook meer dan de 15 grootste woningbouwlocaties worden benoemd.

15 grootste woningbouwlocaties van Nederland. Lees ook:
Forse versnelling woningbouw ingezet door het Rijk.
Startbouwimpuls voor versnelde bouw ruim 31.000 woningen.

Advertisment ad adsense adlogger