Startbouwimpuls voor versnelling ruim 31.000 woningen

Startbouwimpuls voor versnelde bouw ruim 31.000 woningen

De bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen kan versneld van start kan gaan dankzij de Startbouwimpuls (SBI). 145 gemeenten ontvangen een bijdrage en meer dan driekwart van de nieuwe woningen valt in de categorie betaalbaar.

“Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro van de de Startbouwimpuls beschikbaar gemaakt”

362 projecten

Vierentwintig projecten van de 362 projecten die een bijdrage krijgen, starten nog dit jaar. De rest gaat volgend jaar van start en de laatste volgen uiterlijk in 2025. Door de SBI-bijdrage wordt de dip in de woningbouw beperkt. Dit maakte Hugo de Jonge bekend tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Betaalbare woningen

Minister De Jonge: “Door gestegen rente en bouwkosten is het moeilijker geworden om nieuwe woningen te bouwen. Met de extra financiële steun aan gemeenten door de Startbouwimpuls, maken we de opdracht waar om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen.”

Lees verder onder de afbeelding.
Startbouwimpuls voor versnelde bouw ruim 31.000 woningen

“Met deze bijdrage kan de bouw op al vergunde locaties toch van start gaan. Dat is ook het doel van de Startbouwimpuls: projecten die door de moeilijkere bouwomstandigheden dreigen te stagneren, weer vlot trekken. Snel bouwen wat vergund is én snel vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Zo helpen we om de dip in de woningbouw te beperken en sneller te herstellen”.

De brief aan de kamer over de impuls is hier te lezen.

Doorbouwen in alle provincies

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer konden rond rekenen.

In alle twaalf provincies kunnen nu projecten die dreigden te vertragen of uit te vallen tóch starten. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gemaakt. Op deze pagina staat welke gemeenten een bijdrage krijgen, het aantal huizen wat daar versneld gebouwd wordt en vanaf wanneer.

Samenwerken rond Startbouwimpuls

Voor de impuls is in totaal 300 miljoen euro geïnvesteerd. Bij de beoordeling of projecten in aanmerking komen, is onder andere gekeken naar de juridische zekerheid rond de planologische status, snelheid, efficiëntie en optimalisaties die in de businesscase doorgevoerd zijn.

Gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hebben de afgelopen maanden in het kader van de Startbouwimpuls intensief samengewerkt om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken.

Lees ook: Provincies krijgen hulp bij nieuwbouw.

Advertisment ad adsense adlogger