Natuur en bos ingeleverd voor bouw- en infraprojecten

Natuur en bosgebied in ons land afgenomen

Tussen 2013 en 2022 is de totale oppervlakte van natuur en bosgebieden met 158 vierkante kilometer afgenomen. Dat is vergelijkbaar met anderhalf keer de oppervlakte van Den Haag. Ook de hoeveelheid agrarisch gebied nam af. Een groter deel van Nederland is nu bebouwd gebied, zo bericht het CBS.

“De hoeveelheid bebouwd gebied is toegenomen ten koste van natuur en bosgebied”

Binnen de natuur en bosgebieden is de oppervlakte van natuurlijk grasland het meest afgenomen, gevolgd door bosgebieden en duin- en kustgebieden. Zowel heide- en stuifzandgebieden als moeras- en veengebieden namen echter toe met 15 vierkante kilometer.

Afname agrarisch gebied

Natuur en bosgebieden veranderden vooral in bebouwd en agrarisch gebied. Per saldo is meer natuur en bosgebied veranderd in bebouwd en agrarisch gebied dan andersom. De hoeveelheid bebouwd gebied bestaande uit grond voor wonen, industrie en infrastructuur is met 277 vierkante kilometer toegenomen. De toename is ten koste gegaan van natuurlijke en agrarische ecosystemen. De afname van agrarisch gebied was in vierkante kilometers groter dan de afname van bos- en natuurgebieden, maar relatief gezien kleiner.

In 2022 was ruim 45 procent van de oppervlakte van Nederland agrarisch gebied. Nederland bestaat voor ruim een kwart uit akker- en tuinbouwgebied. Natuur en bos zijn de kleinste hoofdgroep van het landoppervlakte. Bebouwde gebieden besloegen in 2022 meer dan 20 procent van de totale oppervlakte van Nederland.

Landelijke natuur en bosgebieden

De afname van de gebieden is regionaal niet gelijk verdeeld. De oppervlakte natuur en bosgebied is het meest afgenomen in de provincies Zuid-Holland (60 m2) en Fryslân (44 m2). In Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg nam de oppervlakte natuur- en bosgebied toe. In 2022 had Gelderland de grootste oppervlakte bos. Relatief gezien had Overijssel het grootste agrarische gebied en Zuid-Holland het grootste bebouwde gebied. Fryslân had het grootste deel water, mede doordat een groot deel van de Waddenzee binnen de Friese provinciegrenzen valt.

Lees verder onder de afbeelding.
Natuur en bosgebied in ons land afgenomen

Bron en grafiek: CBS

Zie ook:
15 grootste woningbouwlocaties van Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger