190 woningen op terrein oude Ritmeester sigarenfabriek Veenendaal

190 woningen op terrein oude Ritmeester sigarenfabriek Veenendaal

AM gaat het terrein van de voormalige sigarenfabriek Ritmeester in Veenendaal herontwikkelen naar een gevarieerde woonbuurt. Het streven is om in 2024 het ontwikkelplan en omgevingsplan gereed te hebben en in 2025 te starten met de realisatie.

“Na 118 jaar sigarenproductie sloot de Ritmeester fabriek in 2005 haar deuren en maakt nu plaats voor woningbouw”

Plannen Nieuwe Fabriek

De visie voor de herontwikkeling voorziet in een gevarieerd woonprogramma met koop- en huurwoningen, aangevuld met een werkprogramma. De historische gebouwen en elementen daarvan worden behouden en benut. Daarin worden maatschappelijke voorzieningen en werkeenheden gepland die verbonden worden met de meest oorspronkelijke bebouwing uit 1913. Die voorzieningen en werkeenheden vormen samen de Nieuwe Fabriek. Ook worden daarin circa 20 appartementen gerealiseerd.

170 woningen

Na sloop van de overige gebouwen ontstaat ruimte voor het woningbouwprogramma met ongeveer 170 woningen voor een brede doelgroep. Centraal in het gebied komt een plein waaraan zowel de gerestaureerde vooroorlogse gebouwen als een deel van de nieuw te realiseren woningen en appartementen grenzen. De vormen van de gebouwen en het materiaalgebruik verwijzen naar het karakter van de oude fabrieksgebouwen.

Spoorzonegebied

De visie voor de herontwikkeling versterkt de culturele en industriële identiteit van de locatie voor zowel de geplande woningbouw als de omliggende wijk. Hiermee krijgt de stedelijke vernieuwing in Veenendaal een impuls. De herontwikkeling van de Ritmeester locatie sluit aan bij de ontwikkeling van het grotere spoorzonegebied in de Utrechtse gemeente.

Wethouder Engbert Stroobosscher van Ruimtelijke Ontwikkeling: “Er is grote behoefte aan woningbouw in Veenendaal. We zijn dan ook blij dat de herontwikkeling van de Ritmeester locatie nu eindelijk kan worden opgepakt en hebben er vertrouwen in dat gebiedsontwikkelaar AM iets moois kan toevoegen aan deze betekenisvolle locatie voor Veenendaal”.

Historische waarde Ritmeester

De locatie is zeer bekend in Veenendaal en heeft veel historische waarde. Veel generaties uit Veenendaal hebben hier hun dagelijkse bestaansrecht gevonden en zijn daarbij verweven geraakt met de sigarencultuur. Na 118 jaar sigarenproductie sloot de fabriek in 2005 haar deuren.

Sindsdien is de locatie al in beeld voor herontwikkeling naar woongebied. Ontwikkelaar AM zal daar invulling aan gaan geven. Dit gebeurd in samenwerking met de eigenaar van het voorste monumentale deel van de Ritmeester gebouwen aan de Kerkewijk.

Lees ook:
OP Enka, ruim 200 sociale huurwoningen in Ede.

Advertisment ad adsense adlogger