Ontwikkeling groen WärtZ bij station Zwolle met 850 woningen

Ontwikkeling groen WärtZ bij station Zwolle met o.a. 850 woningen (beeld AM)

Het voormalige bedrijventerrein bij het station in Zwolle wordt ontwikkeld tot WärtZ (Wild, Art, Raw, Tech en Zwols). Gemeente zwolle, NS en AM hebben die samenwerking bezegeld.

“WärtZ wordt een ambitieus en bruisend innovatiedistrict”

De totale oppervlakte van het te ontwikkelen gebied is 9,5 hectare en bestaat uit de deelgebieden Lurelui, Spoorpark, Hallenplein met Wärtsilä-hal en Werkplaatsen. Het innovatiedistrict wordt de komende jaren in fases gerealiseerd. Naar verwachting kan in 2025 worden gestart met de realisatie van de eerste fase.

Woningen, onderwijs en meer

Het winnende plan bestaat uit zo’n 850 woningen voor alle leeftijden en 26.500 vierkante meter niet-wonen programma met onder meer horeca, onderwijsinstellingen, buurtvoorzieningen en ruimtes voor creatieve makers. In het gebied, dat onderdeel is van Spoorzone Zwolle, komt een spoorpark met de Wärtsilä-hal als hart.

Talent en bedrijven uit regio Zwolle

Wild, Art, Raw, Tech en Zwols. Oftewel: WärtZ. Een naam die niet alleen weergeeft wat de sfeer wordt van het nieuwe innovatiedistrict, maar die tegelijk refereert aan de bestaande Wärtsilä-hal met zijn typerende, golvende dak. Het dak wordt beeldbepalend in WärtZ.

WärtZ wordt de plek waar innovatie, creativiteit, toekomstgericht wonen, studeren, verblijven én werken aan uitdagingen van de toekomst samenkomen. Zo ontstaat er een belangrijk, nieuw innovatiedistrict als voedingsbodem voor talent en bedrijven uit de hele regio. Het historische centrum van Zwolle krijgt met Wärtz een eigentijds tweede stadshart aan de zuidzijde van het station.

Ambities

Het terrein wordt getransformeerd binnen de kaders van het Ontwikkelkader voor de hele Spoorzone en de Nota van Uitgangspunten voor de deelgebieden van NS. Gemeente Zwolle heeft grote ambities op het gebied van onder meer energie, mobiliteit, circulariteit en klimaat die breed worden gedragen.

De transformatie werd in 2019 ingezet met Perron038, een innovatielab voor de maakindustrie, in samenwerking met onder andere Hogeschool Windesheim. Die lijn wordt nu door naar het hele plangebied doorgezet.

De Spoorzone Zwolle is van grote regionale betekenis vanwege het OV-knooppunt en de verbindingen op economie, onderwijs en cultuur. Het gebied is door het Rijk dan ook aangewezen als één van de zeventien NOVEX-gebieden voor grootschalige woningbouw.

Lees verder onder de afbeelding.
Ontwikkeling groen WärtZ bij station Zwolle met o.a. 850 woningen (beeld AM)

Innovatiedistrict

Met innovatie als motor voor de stedelijke en regionale economie biedt WärtZ podium voor innovatie ter ondersteuning van de ambitie van Zwolle om de vierde economische topregio van Nederland te worden. Daarnaast draagt WärtZ ook bij aan de ambities van NS als grondeigenaar om ruimte te maken voor stedelijke groei rondom stations in Nederland.

Naast een economisch-culturele hotspot krijgt de Zwolse binnenstad er nieuw binnenstedelijk woonmilieu bij. Daarbij is ruimte voor bijzondere woonconcepten zoals zorgwoningen, co-living studentenstudio’s en Friends-woningen. Ongeveer dertig procent van de woningen is bestemd voor sociale huur.

Wärtsilä-hal met opbouw

Blikvanger en epicentrum van het innovatiedistrict wordt de getransformeerde Wärtsilä-hal, naar een ontwerp van MVRDV. De hal zelf gaat ruimte bieden aan creatieve en innovatieve startups, mkb-bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast vormt de centrale hal het podium voor evenementen. Op de Wärtsilä-hal komt een spectaculair appartementengebouw met, tussen de hal en de opbouw, een openbaar toegankelijk dek van waaruit bezoekers rondom uitzicht hebben over het karakteristieke golvende dak van de hal, de uiterwaarden van de IJssel, en de binnenstad.

Groen binnenstedelijk Zwolle

De openbare ruimte van WärtZ stimuleert ontmoeting met elkaar en de natuur. Het landschapsontwerp van LOLA Landscape Architects is gebaseerd op de principes van ‘urban rewilding’, waarmee delen van de openbare ruimte aan de natuur teruggegeven worden.

Wat nu nog grotendeels asfalt is, wordt onderdeel van natuur voor makers, bewoners en bezoekers. Ook de woongebouwen van Orange Architects, in de woonbuurt Lurelui en aan het WärtZ-plein, worden in het groen opgenomen. De ambitie is om het groenste binnenstedelijk stationsgebied van Nederland te realiseren.

WärtZ geeft voorrang aan wandelaars, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, met onder andere langzaam-verkeer routes, multifunctionele parkeerhubs en deelvervoer.

Meer informatie is hier te vinden.

Het WärtZ-team bestaat uit AM, MVRDV, Orange Architects, LOLA Landscape Architects, RHDHV, DGMR, Mobycon, Kickstad, Pieters Bouwtechniek, Skonk, Tenman, Stepforward, Kwirkey en ’tIdee!. Fakton begeleidde de tenderprocedure. De beoordelingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle, NS, BGSV en UrbanXchange.

Lees ook:
15 grootste woningbouwlocaties van Nederland.
De Koppels Zwolle opgeleverd aan InteraktContour.

Advertisment ad adsense adlogger