438 studentenwoningen op Kronenburg in Amstelveen

438 studentenwoningen op locatie Kronenburg in Amstelveen

Het Rijk wil samen met de gemeente Amstelveen op locatie Kronenburg 438 betaalbare studentenwoningen mogelijk maken. Ministers De Jonge en Harbers hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke ontwikkeling van de locatie. Het betreft de eerste fase van de transformatie van het gebied naast studentencampus Uilenstede*.

“Ontwikkeling van studentenwoningen die de kwaliteit van de leefomgeving in Kronenburg moet gaan verbeteren”

Kronenburg verbeteren

Voor de locatie Kronenburg in Amstelveen is al geruime tijd de intentie om woningen te ontwikkelen die de leefbaarheid van het gebied versterken. Bovendien staat de regio Amsterdam voor een grote opgave op het gebied van ook de bouw van studentenwoningen, naast de overige woningbouw. De gemeente Amstelveen en het Rijk zetten nu in op de ontwikkeling van ongeveer 438 studentenwoningen die de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied verbetert.

Dit aantal kan worden aangevuld met short-stay woningen, voor bewoning niet langer dan zes maanden. Hierbij is afgesproken dat door de toepassing van inzichten van geluidadaptief bouwen, het uitvoeren van tussenevaluaties en monitoring onderzocht wordt of verdere gebiedsontwikkeling mogelijk is.

Volgende stappen

Het nieuwe conceptplan moet zowel economisch als financieel haalbaar zijn. Zodra het is uitgewerkt, zal het LuchthavenIndelingbesluit Schiphol (LIB) worden aangepast. De inzet van het Rijk is om deze wetswijziging zoveel mogelijk parallel te laten lopen met de vereiste planologische procedures. De komende periode zullen de afspraken verder worden uitgewerkt tot een concreet plan voor de eerste fase van de ontwikkeling op Kronenburg.

De kamerbrief inzake de plannen rond 438 studentenwoningen op locatie Kronenburg in Amstelveen is hier in te zien.

*Campus Uilenstede in Amstelveen is met ruim 3.400 bewoners één van de grootste studentencampussen van Noord-Europa. De Campus is voornamelijk gebouwd in de jaren zeventiger jaren. De studentenflats worden verhuurd door woningcoöperatie DUWO.

Bron: Rijksoverheid.

Zie ook:
Nieuwbouw 767 studentenwoningen Sluisbuurt Amsterdam.
60.000 extra studentenwoningen in 2030.

Advertisment ad adsense adlogger