Meer vergunningen voor tijdelijke woningen

Meer vergunningen voor tijdelijke woningen -Tiny houses in Nijkerk

In 2022 is er voor bijna 3,3 duizend tijdelijke woningen een vergunning verstrekt, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2021. In de afgelopen vier jaar is voor ruim 10 duizend tijdelijke woningen een vergunning afgegeven. In de meeste gevallen gaat het om nieuwbouw. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS over vergunde tijdelijke woningen, in opdracht van het ministerie van BZK.

“Tijdelijke woningen zijn woningen die voor maximaal 10 jaar op een tijdelijke locatie mogen worden gebouwd of voldoen aan de definitie volgens het bouwbesluit”

Tijdelijke woningen kunnen als nieuwe woningen worden gebouwd, of ze kunnen door verbouw ontstaan, bijvoorbeeld door een tijdelijke transformatie van een kantoorpand naar appartementen.

Indicator

Het aantal vergunde woningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening voor een reguliere woning is ongeveer twee jaar. Voor tijdelijke woningen kan de doorlooptijd korter zijn, omdat tijdelijke woningbouw aan minder strikte regels hoeft te voldoen.

Meer tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten, minder voor studenten

Hoewel in 2019 nog meer dan de helft van de vergunde tijdelijke woningen bestemd was voor studenten, is dat aantal inmiddels fors afgenomen. Het aantal vergunde tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders is daarentegen juist toegenomen. Van de categorie ‘overige doelgroepen’ was in 2022 een kwart bestemd voor statushouders en vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne.

Noord-Brabant geeft de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen uit

Provincies met meer inwoners vergunnen over het algemeen meer tijdelijke woningen. Van alle provincies verstrekt Noord-Brabant de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen in de periode 2019-2022, namelijk ruim 2,5 duizend.

Friesland en Zeeland vergunde de minste tijdelijke woningen, namelijk ieder nog geen tweehonderd. Het aantal tijdelijke woningen dat wordt vergund, wisselt sterk per jaar per provincie. Vaak wordt er in één keer een groot project met veel tijdelijke woningen vergund, waarna er een tijdlang minder vergunningen worden uitgegeven.

Meer vergunningen voor tijdelijke woningen. Bron: CBS. Lees ook: “Plannen en vergunningen vertragen bij gemeenten”.

Advertisment ad adsense adlogger