Nieuwbouw en upgrade Van Deysselbuurt Amsterdam

Van Deysselbuurt Amsterdam krijgt nieuwbouw en upgrade

De Lodewijk Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw West wordt aangepakt. Er wordt gestart met nieuwbouw en de wijk krijgt onder meer een groene upgrade. Woningcorporatie Rochdale en Heijmans hebben een overeenkomst gesloten voor de transformatie van het zuidelijke deel van de buurt.

“In totaal zal Heijmans zo’n 590 woningen in de Van Deysselbuurt bouwen”

1e fase Van Deysselbuurt

De eerste fase in de Van Deysselbuurt gaat om de bouw van een woontoren en een appartementengebouw met in totaal 300 woningen en 1.000 vierkante meter commerciële ruimte. Die bouw is naar verwachting in 2030 afgerond. Later komen daar deelprojecten met zowel (sociale-) huurwoningen en koopwoningen bij. In totaal zal Heijmans zo’n 590 woningen ontwikkelen en realiseren. Er komen ruim 400 sociale- en middeldure huurwoningen voor Rochdale en 184 koopwoningen.

Gebiedsvernieuwing

Ook wordt de openbare ruimte van de Lodewijk van Deysselbuurt opnieuw ingericht met aandacht voor vergroening, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Dat geeft een betere leefbaarheid en gaat hittestress tegen.

De vernieuwing gaat verder over het toepassen van sociaal maatschappelijke initiatieven. Er wonen in de buurt veel bewoners zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn al veel voorzieningen voor welzijnsorganisaties in de Van Deysselstraat gevestigd. De buurt krijgt tussen de monumentale bebouwing een onderste bouwlaag met verschillende buurtgerelateerde functies. Deze bestaan onder andere uit een buurtpunt van Rochdale, Zaak van Smaak, de Buurtkeuken en de Eendagszaak.

Meer renovatie en verduurzaming

Rochdale verhuurt bijna 38 duizend woningen in de regio Amsterdam voor mensen met een bescheiden inkomen. Op het programma voor de komende tien jaar staat nieuwbouw van bijna 7.000 woningen. Ook renovatie en verduurzaming van nog eens ruim 6.000 woningen staan gepland.

Belangrijke stadsdelen blijven nog achter. Dat geldt voor Amsterdam Nieuw West, waar de Van Deysselbuurt onderdeel van is. Maar ook voor stadsdelen in Amsterdam Zuidoost en Zaandam Oost. Deze worden aangepakt. Het zijn drie van de twintig stedelijke gebieden waarvoor het Nationaal Programma’s Leefbaarheid en Veiligheid is ontwikkeld.

Bron: Heijmans.
Foto: Donaldrb-123RF (beeld uitsluitend bedoeld ter illustratie).

Advertisment ad adsense adlogger