Actieagenda Wonen wil miljoen woningen bijbouwen

Actieagenda Wonen wil 1 miljoen woningen bijbouwen

De komende tien jaar moeten er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Een coalitie van 34 organisaties – verenigd in de Actieagenda Wonen – heeft in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan opgesteld. Ze willen snel gaan bouwen als het volgende kabinet aantreedt.

De Actieagenda Wonen wil sneller, goedkoper en meer fabrieksmatig bouwen

Concrete actie is volgens de initiatiefnemers nu hard nodig. Nederland komt inmiddels 330.000 woningen tekort. Door de schaarste zijn bestaande woningen en de verduurzaming ervan voor velen onbetaalbaar geworden.

100.000 woningen

“Het woningtekort raakt de hele samenleving: starters, doorstromers, alle inkomensgroepen en iedere generatie”, zegt Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Als het nieuwe kabinet ons actieplan met heldere, uitvoerbare afspraken steunt, kunnen er jaarlijks 100.000 woningen bij komen. Dan krijgen mensen weer eindelijk weer zicht op een passende, duurzame en betaalbare woning.”

Bijbouwen

Er worden nu zo’n 71.000 woningen per jaar gebouwd. Dat zouden er volgens de colaitie jaarlijks meer dan 100.000 moeten worden. De partijen willen dat het nieuwe kabinet daar actief aan bijdraagt, onder meer met financiële steun, betere investeringsvoorwaarden en nieuwe beleidsmaatregelen. Ze pleiten voor een minister voor Wonen, Ruimte en Leefomgeving om de uitvoering te coördineren.

Voorzitter van Aedes, Martin van Rijn zegt dat het woonplan zo kan worden opgenomen in een nieuw regeerakkoord. “Alles hangt met elkaar samen, je moet er niet lukraak uit shoppen.”

Van Rijn: “Er wachten te veel mensen nu op een huis. We maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog.”

Snelle start

De wooncoalitie wil sneller, goedkoper en meer fabrieksmatig bouwen. Huizenfabrieken kunnen die goedkope woningen leveren. Daarbij wordt gestreefd naar energieneutraal wonen, rekening houdend met klimaatverandering en met ruimte voor de natuur, en optimaal bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets.

Om snel te kunnen beginnen moeten de bouwvoorschriften niet veranderen en inspraakprocedures worden verkort. Ook moet er een reserve van dertig procent bouwgrond worden opgebouwd, zodat huizen die uit de fabriek komen elders kunnen worden geplaatst als er op een andere plek vertraging ontstaat.

Om de natuur en de buitengebieden te beschermen, wordt nu vooral gebouwd binnen stads- en dorpsgrenzen. De wooncoalitie wil daar voorlopig aan vasthouden, maar verwacht dat uiteindelijk niet te voorkomen is dat ook daarbuiten gebouwd zal moeten worden.

Lees ook: In 2020 ruim 69.000 woningen opgeleverd

Advertisment ad adsense adlogger