Gevarieerde groei bouw, techniek en infra

Gevarieerde groei binnen bouw, techniek en infra sectoren

Door minder activiteit in de woningbouw, architectuur en in de hout- en bouwmaterialenindustrie neemt het volume in de bouwsector naar verwachting licht af. Andere sectoren binnen de bouw en infra blijven groeien. Installatiebedrijven en ingenieursbureaus profiteren van opdrachten gerelateerd aan de energietransitie en klimaatuitdagingen. In 2025 ontstaat weer ruimte voor groei, dat bericht ABN-AMRO.

“Duurzaamheid, circulariteit en nieuwe technologie zullen een nog nadrukkelijker rol gaan spelen binnen de verschillende sectoren”

Uitdagingen

Vele uitdagingen spelen de sectoren momenteel parten. Door de gestegen rente zijn investeringen door overheid, bedrijven en particulieren in 2023 teruggevallen. Daardoor worden minder projecten opgestart. Een trage vergunningverlening, een blijvend tekort aan bouwlocaties en bouwkosten die nog steeds op een hoog niveau liggen zijn minder gunstig voor de verwachtingen in 2024.

Rente

Ook de rente speelt een belangrijke rol. ABN AMRO verwacht dat de Europese Centrale Bank voorlopig geen verhogingen meer doorvoert, waardoor de vooruitzichten meer zeker zijn. In de loop van 2024 ontstaat ruimte voor verlaging van de rente, hetgeen goed nieuws voor investeringen in bouwprojecten is. In de tweede helft van 2025 zal de activiteit in de bouw hierdoor weer kunnen groeien.

Inframarkt

De GWW heeft te maken met een interne verschuivingen. Vanwege beperkingen ingegeven door stikstofregelgeving en ontoereikende budgetten start de overheid op dit moment minder grote aanlegprojecten op. De middelen gaan in plaats daarvan uit naar renovatie- en onderhoudsprojecten. Veel bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en dijken zijn toe aan grootschalig onderhoud. Mede door het intensievere gebruik naderen veel infrastructurele werken het einde van hun levensduur. De komende jaren zal het accent in de GWW daarom liggen op onderhoud, vervanging en renovatie van infrawerken. De verschuiving brengt een nieuwe dynamiek teweeg in de inframarkt.

De marktsector, goed voor circa 50 procent van het werk voor de GWW-markt, investeert volop in infrastructurele werken die de energietransitie ondersteunen. Dit levert groei op voor bijvoorbeeld grondverzetbedrijven gespecialiseerd in het leggen van buizen en kabels.

Groei installatiebedrijven

De uitstekende economische positie van de installatiebranche wordt in de komende jaren iets geremd door een krimp van de woning- en utiliteitsbouw. Wel kunnen de sectoren profiteren van een toegenomen vraag naar warmtepompen. De structureel sterke vraag naar slimme techniek in gebouwen zorgt ervoor dat de installatiebranche ook de komende jaren groei realiseert. In 2024 zal de groei naar verwachting uitkomen op 2 procent. Door aantrekkende nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen in de tweede helft van 2025 groeit de installatiebranche in 2025 weer iets sterker, met 3 procent.

Vraag naar ingenieurs

Op een aantal werkterreinen groeit de vraag naar de dienstverlening door ingenieurs snel. Dit betreft vraagstukken rondom de energietransitie en klimaatadaptie in de gebouwde omgeving. Ingenieursbureaus verwachten met name groei op het vlak van projectmanagement en adviestaken met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening. Ingenieursbureaus merken vooral dat er meer opdrachten vanuit gemeenten hun kant opkomen. Ook digitalisering wordt een steeds belangrijkere discipline voor ingenieurs. De groei bij ingenieursbureaus komt uit op 7 procent voor 2023, 5 procent in 2024 en 6 procent in 2025.

Toelevering bouw

Doordat in 2023 betrekkelijk weinig nieuwe bouwprojecten van start zijn gegaan, is de omzet bij bouwgroothandels in het eerste half jaar afgenomen en hoge inkoopprijzen zetten de marges onder druk. In 2025 vindt naar verwachting een kantelpunt plaats. Over het hele jaar 2025 voorziet ABN AMRO een stabilisatie in de volumes.

Nu de voorraadafbouw in de keten voorbij lijkt te zijn zal de krimp in het vervolg van dit jaar naar verwachting minder sterk zijn. Voor 2025 wordt 2 procent groei voorzien door een aantrekkende markt.

De terugval in de vraag roept een halt toe aan de stijgende prijzen van bouwmaterialen. Bij beton- en keramiekmaterialen is er sprake van een stabilisatie. Op de lange termijn zorgt de beweging naar een circulaire en duurzame bouw ervoor dat de prijzen van bouwmaterialen weer gaan toenemen, bijvoorbeeld ingegeven door een sterkere beprijzing van CO₂-uitstoot.

Sterk fundament binnen de sectoren

Het woningtekort, de grote renovatieopgave, zowel in de infrabouw als in de burgerlijke- en utiliteitsbouw en de energietransitie bieden een sterk fundament onder de vraag naar bouw- en infrawerkzaamheden. De verschillende sectoren dienen dus ook in tijden van krimp te blijven investeren in hun personeel om in een goede startpositie te staan zodra de markt weer aantrekt. Een wat rustiger 2024 kan een goede gelegenheid bieden om het bedrijf voor te bereiden op de nabije toekomst.

Duurzaamheid, circulariteit en nieuwe technologie zullen een nog nadrukkelijker rol gaan spelen in de verschillende sectoren. Dit verbetert de toekomstbestendigheid van bedrijven in de bouw-, infra en techniek als aantrekkelijke partner en werkgever, aldus de bank.

Gevarieerde groei binnen bouw, techniek en infra sectoren. Lees ook:
Ontwikkelingen in de bouwsector.
Hoge productiegroei bouwsector in komende twee jaar.

Advertisment ad adsense adlogger