Elektriciteitsnet overvol, met name in Flevopolder, Gelderland en Utrecht

Elektriciteitsnet overvol, met name in Flevopolder, Gelderland en Utrecht

Er is een groot tekort aan capaciteit en aansluitingen op het stroomnet. Dat staat de nieuwbouw van woningen en de uitbreiding van bedrijf en industrie in de weg. De overheid en netbeheerders hebben eerder maatregelen aangekondigd om het stroomnet sneller en slimmer uit te breiden.

“De keuze voor een hybride- in plaats van een full electric warmtepomp kan helpen om de belasting van het stroomnet te verminderen …”

Met name in de provincies Flevopolder, Gelderland en Utrecht loopt het elektriciteitsnet nog sneller tegen de grenzen aan dan verwacht. In die regio’s worden de maatregelen versneld ingevoerd en nog meer uitgebreid, bericht het ministerie van EZK.

Netbeheerders lopen klem

De netbeheerders onderzoeken per regio welke extra maatregelen er nodig zijn om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar blijft, er voldoende ruimte blijft voor huishoudens en woningbouw en waar mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor bedrijven. Daaruit blijkt dat in de provincies Flevopolder, Gelderland en Utrecht de vraag naar ruimte op het stroomnet sneller groeit dan verwacht en de netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Een deel van de maatregelen wordt in eerste instantie in de provincie Utrecht toegepast.

Extra productie

Sommige knelpunten op het elektriciteitsnet kunnen worden opgelost door extra op andere wijze te genereren. Deze kunnen bijspringen op momenten dat er regionaal meer vraag is naar elektriciteit dan op het hoogspanningsnet past. Omdat de pieken in de stroomvraag te lang duren om met batterijen alleen op te vangen, worden hiervoor ook tijdelijk gasgeneratoren voor ingezet.

Regionale aanpassingen stroomnet

De netbeheerders nemen technische maatregelen om meer ruimte op het stroomnet te creëren. Er worden vier belangrijke hoogspanningsstations in de regio zo snel mogelijk verzwaard. TenneT, Stedin en Liander onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om het bestaande elektriciteitsnet tijdelijk zwaarder te belasten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tot het stroomnet is uitgebreid. Men onderzoekt de risico’s van het zwaarder gebruiken van het elektriciteitsnet. In Utrecht wordt al een tijdelijke extra schakelstand ingebouwd waardoor het stroomnet langer piekbelasting aan kan.

Flexibiliteit stimuleren

Het wordt financieel aantrekkelijker voor grootverbruikers bedrijven en industrie om hun stroomverbruik deels buiten de spits te verplaatsen. Daarnaast wordt het mogelijk voor grootverbruikers om contracten af te sluiten met maximaal 50 procent korting op de nettarieven als zij minder of geen elektriciteit gebruiken tijdens de spits. Met deze maatregelen ontstaat er meer ruimte voor bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, maar ook voor verduurzaming van woningen en nieuwe woningbouw, zo verwacht men.

EV laden

De overheid en netbeheerders nemen maatregelen zodat de verduurzaming van woningen zoveel mogelijk door kan gaan. Zo kan een deel van de publieke laadpalen de laadsnelheid aanpassen aan de beschikbare ruimte op het stroomnet en kunnen accu’s van elektrische auto’s (EV) worden ingezet voor tijdelijke opslag. Het ministerie van I&W onderzoekt samen met de netbeheerders en marktpartijen de optie om publieke laadpalen tijdens piekmomenten te laten terugschakelen. Hier wordt komende maand een besluit over verwacht.

Warmtepompen en elektriciteitsnet

Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel en kan gemiddeld zo’n 60 procent van het gasverbruik schelen bij het verwarmen van de woning. De keuze voor een hybride warmtepomp in plaats van een volledig elektrische warmtepomp kan helpen om de druk op het stroomnet te verminderen, omdat deze minder stroom gebruikt. De overheid, netbeheerders en branchevereniging Techniek Nederland werken ook aan een protocol om warmtepompen bij grootschalige renovaties en nieuwbouwprojecten efficiënt in te stellen zodat deze niet allemaal op hetzelfde moment veel elektriciteit gebruiken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Elektriciteitsnet overvol, met name in Flevopolder, Gelderland en Utrecht. Zie ook:
Grootste tenderronde windparken op zee bij IJmuiden.

Advertisment ad adsense adlogger