900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving

900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving

Het kabinet geeft zo’n 900 miljoen euro van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij. Dat is bij de Voorjaarsnota 2024 besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds.

Verdeling middelen voor verduurzaming

De verdeling van de vrij te vallen middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving is als volgt door het kabinet gemaakt:

– 212 miljoen voor het voortzetten van de renteloze leningen in het Warmtefonds voor huishoudens met een inkomen tot € 60.000 in 2025.
– 450 miljoen euro voor het Nationaal Isolatieprogramma in 2025 en 2026 voor de lokale aanpak door gemeenten.
– 167 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed zoals scholen en zorgcentra. Het geld is bedoeld voor het versterken van financieringsopties, ondersteuning en subsidies

ISDE

Voorts blijft voor de jaren 2027-2030 nog 1,8 miljard euro gereserveerd. Met name voor ISDE-subsidie voor verduurzaming eigen woning.

Warmtenetten en biobased

Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verdere ondersteuning van warmtenetten, voor de Warmtenet Investeringssubsidie WiS een bedrag van 973 miljoen euro en een Waarborgfonds voor warmtenetten van ruim 200 miljoen euro. Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van nieuw aan te leggen warmtenetten, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar berichtgeving.

Verder is er ruim 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verder ondersteunen van biobased bouwen.

900 miljoen euro voor verduurzaming gebouwde omgeving. Zie ook:
Bouwcampus benadrukt aandachtspunten politiek in verkiezingsprogramma’s.

Advertisment ad adsense adlogger