Stad vergroenen: Ministers komen met essentiële handreiking voor gemeenten

Stad en groen

In onze snel groeiende stedelijke gebieden is het van groot belang om groen te integreren in de stad. Om gemeenten en provincies te ondersteunen bij deze taak, hebben minister Hugo Jonge van Binnenlandse Zaken en minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof een handreiking gepubliceerd. Deze handreiking, getiteld ‘Groen in en om de Stad’, biedt concrete richtlijnen voor het vergroenen van stedelijke omgevingen.

Belang van groen in stadsplanning

De handreiking adviseert gemeenten en provincies over de manier waarop groen volledig geïntegreerd kan worden in de planvorming van nieuwe woonwijken en andere stedelijke projecten. Het document bevat gedetailleerde richtlijnen voor de aanleg van groen op verschillende niveaus, van regionale plannen tot straatniveau. Naast praktische adviezen bevat het ook informatie over de voordelen van groen en het kiezen van de juiste vegetatie. Dit is van belang voor de bouwsector en sluit aan bij de behoeften van het Collectief Natuurinclusief.

De handreiking is een onderdeel van de voortgangsbrief ‘Groen in en om de Stad’, die na de ministerraad naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze brief benadrukt het belang van vergroening van stedelijke gebieden en bevat de resultaten van financiële en juridische verkenningen naar beleid om voldoende groen te waarborgen.

Lees verder onder de afbeelding.
Groen en stad. Dakboerderij Rotterdam. Foto-Photoweges-123RF
De Dakboerderij Rotterdam. Foto: Photoweges-123RF.

Stappenplan voor groen

Een belangrijk onderdeel van de handreiking is het stappenplan dat gemeenten helpt om de juiste maatregelen op het juiste moment en op de juiste plaats te nemen. Dit biedt ontwikkelaars en ontwerpers meer duidelijkheid over hoe zij groen kunnen integreren in hun plannen. Signaalwoorden zoals ‘hierdoor’ en ‘daarnaast’ zorgen voor een helder stappenplan. De focus ligt op de praktische toepasbaarheid, zodat iedere stap concreet bijdraagt aan een groenere stad.

Toekomstige ontwikkelingen stad

Nederland staat voor een aanzienlijke woningbouwopgave vanwege de groeiende bevolking. Dit maakt het essentieel dat nieuwe woonwijken voldoende ruimte bieden voor groen. Groen in de stad biedt tal van voordelen: het creëert ontmoetingsplekken, speelruimtes, en sportmogelijkheden. Bovendien zorgen groen en water voor verkoeling, wat steeds belangrijker wordt door klimaatverandering. Groenstructuren zoals parken, bermen, tuinen en groene daken dragen bij aan een prettige leefomgeving en bieden leefruimte voor dieren.

De ministers werken aan een programmatische aanpak voor groen in en om de stad. De resultaten van de verkenningen geven het volgende kabinet handvatten om deze aanpak verder vorm te geven. Het doel is om steden groener en leefbaarder te maken voor zowel mensen als dieren.

Lees verder onder de afbeelding.
Groen en stad Frederiksplein  Amsterdam Foto Robert van 't Hoenderdaal-123RF
Park bij Frederiksplein Amsterdam. Foto: Robert van ‘t Hoenderdaal-123RF.

Financiële en juridische verkenningen

In de financiële verkenning zijn drie scenario’s onderzocht waarbij de kosten en opbrengsten van de groenopgave in de stad werden geëvalueerd. De resultaten tonen aan dat de maatschappelijke meerwaarde van vergroening aanzienlijk is, zelfs als deze niet altijd in geld uit te drukken is. De maatschappelijke kosten van niets doen zijn op lange termijn hoger dan de benodigde investeringen. Het koppelen van groeninitiatieven aan andere projecten, zoals de energietransitie en rioleringsonderhoud, kan bovendien tot kostenbesparingen leiden.

De juridische verkenning richtte zich op de mogelijkheden voor juridische borging van de groenopgave binnen nationaal beleid en regelgeving. Een goede beleidsmatige borging begint bij een heldere visie van de overheid, geïntegreerd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Juridisch kan de groenopgave worden vastgelegd binnen het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deze keuzes zullen deel uitmaken van de vervolgaanpak door het volgende kabinet.

Documenten en verdere stappen

De voortgangsbrief ‘Groen in en om de Stad’ van ministers De Jonge en Van der Wal informeert de Tweede Kamer over de huidige status en toekomstige stappen. Het document benadrukt het belang van een groene stad en biedt een stevige basis voor verdere vergroening van stedelijke gebieden. Het is een cruciale stap in het realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving voor toekomstige generaties.

Lees verder onder de afbeelding.
Groen en stad rond singel met op achtergrond voormalige gevangenis De Koepel in Utrecht Foto Hypnocreative-123RFe
Singel met op achtergrond voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Foto: Hypnocreative-123RF

Het belang van groen in de stad kan niet genoeg benadrukt worden. Door concrete maatregelen en duidelijke richtlijnen helpt de handreiking gemeenten om stappen te zetten richting een groenere toekomst. Dit komt ten goede aan mens, dier en natuur, en zorgt voor een veerkrachtige en aangename leefomgeving.

Openingsbeeld: Openingsbeeld Foto Hugok1000-123RF

Essentiële handreiking voor gemeenten en provincies voor stad en groen. Zie ook:
Maak natuurinclusief bouwen verplicht.
OSKA rapport natuurinclusief bouwen.
Natuur en bos ingeleverd voor bouw- en infraprojecten.

Advertisment ad adsense adlogger