Waterschappen krijgen steun van 12 miljoen

Waterschappen krijgen steun van 12 miljoen voor verduurzamingsprojecten

De waterschappen krijgen van het ministerie van EZK 12 miljoen euro ondersteuning om met innovatieve processen waterzuivering te verduurzamen en de productie van duurzame energie te versnellen. Dat heeft minister Micky Adriaansens bekend gemaakt.

Het gaat om acht innovatieve projectplannen waarmee de Unie van Waterschappen samen met de waterschappen zelf bij willen dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen op het gebied van industrie en energie.

Waterschappen en lachgas

Een van de projecten richt zich op het in beeld krijgen van en uiteindelijk daadwerkelijk verminderen van lachgas dat vrijkomt bij het proces van waterzuivering. Dit wordt meegeteld bij de gehele uitstoot van de industrie in Nederland. Er wordt 8,6 miljoen euro uitgetrokken voor het project om lachgas te reduceren. De ambitie is om de uitstoot van lachgas van 0,6 megaton terug te brengen naar 0,2 megaton in 2030.

Micky Adriaansens: “We stimuleren bedrijven en organisaties om te innoveren en tegelijkertijd sneller en extra te verduurzamen. Dat is niet alleen nodig voor de klimaatdoelen, maar ook voor het behoud van vitale industrie in Nederland. De acht innovatieve projecten van de waterschappen krijgen daarom ondersteuning. Ze verminderen niet alleen de uitstoot van lachgas aanzienlijk, ze stimuleren ook duurzame energieproductie van waterstof, groen gas en zorgen voor het circulair kunnen inkopen van materialen en installaties”.

Lachgas is een heel sterk broeikasgas en ruim 250 keer schadelijker dan CO2. Het komt vrij bij de biologische processen bij het zuiveren van rioolwater. Het project gaat de uitstoot van lachgas bij rioolwaterzuiveringsinstallaties meten en beter begrijpen om ervoor te kunnen zorgen dat er minder lachgas vrijkomt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie van de industrie en is onderdeel van het verbreden van de gesprekken met grote uitstoters in de industrie.

Andere verduurzamingsprojecten

Van de 12 miljoen subsidie gaat 3,4 miljoen naar andere innovatieve projecten. Zoals de productie van duurzame energie door warmte uit water (aquathermie), groen gas en zon- en windenergie. De waterschappen willen de productie van groen gas gaan versnellen en nemen het voortouw in het circulair inkopen van nieuwe installaties, dijken en wegen. Een bijzonder project is de productie van waterstof door elektrolyse. Het bijproduct, zuurstof, wordt gebruikt om waterzuivering beter te laten werken met pure zuurstof. Dat maakt de waterzuivering veel efficiënter en levert energiebesparing op.

Lees ook:
Klimaatadaptatie speelt grotere rol bij waterschapsverkiezingen.

Advertisment ad adsense adlogger