Gemeenten kunnen geen hogere eisen dan Bouwbesluit stellen

Gemeenten kunnen geen hogere eisen dan BBL stellen

In tegenstelling tot eerdere voornemens en berichten, gaat de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerk voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet per 1 januari 2024 in werking treden. Dat betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan die onderdelen mogen stellen dan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) voorschrijft. “Wanneer gemeenten uiteenlopende eisen kunnen stellen bij bouwprojecten komen industrialisatie en betaalbaarheid van de woningbouw in de knel”, bericht de Rijksoverheid.

Hugo de Jonge over gemeentelijke eisen: “Geen duizend-bloemen-bloeien meer maar eenduidigheid”

Verder dan BBL

Met opdrachtgevers die lokaal verder willen gaan dan de minimumeisen in het BBL, waaronder gemeenten en diverse bouwende en ontwikkelende partijen, wordt gewerkt aan een eenduidige en gestandaardiseerde manier van uitvragen gericht op verduurzaming van de woningbouw. Tegelijkertijd wordt daarmee kennis en ervaring opgedaan over welke toekomstige aanscherpingen in de eisen regelgeving reëel zijn.

Hugo de Jonge “Onze woningen moeten zo duurzaam mogelijk, zo snel mogelijk, zo betaalbaar mogelijk worden gebouwd. Dat doen we door de lat hoger te leggen – de wettelijke eisen gaan omhoog – en door de uitvraag te standaardiseren: geen duizend-bloemen-bloeien meer maar eenduidigheid”.

Overige aanscherpingen bouwregelgeving

Daarnaast gelden vanaf 1 juli nieuwe eisen voor doorvalbeveiliging, wijzigen eisen aan ventilatie en worden gebruikseisen van vluchtroutes in woongebouwen verduidelijkt. Voor het verbod op loden leidingen in bestaande huurwoningen en kindlocaties, maar ook de aanscherping van brandveiligheidseisen voor gevels van nieuwe hoge gebouwen, moeten nog bepalingsmethoden worden opgesteld en opgenomen in de Omgevingsregeling. Deze eisen zullen daardoor naar verwachting op 1 januari 2026 in werking treden.

Het besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving is hier in te zien. De kamerbrief over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving is hier te lezen.

Bron: Rijksoverheid.

Gemeenten kunnen geen hogere eisen dan Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stellen. Zie ook:
Invoering Omgevingswet en Wkb vanaf 1 januari 2024.
Rijk herneemt regie op ruimtelijke ordening.
15 grootste woningbouwlocaties van Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger