Wat is er voor dit jaar rond werk en inkomen veranderd?

Wat verandert er in 2024 rond werk en inkomen?

In 2024 verandert er een aantal regels rond rond werk en inkomen. Medio december werd ook de nieuwe cao voor de bouw en infra voor 2024 definitief. Hieronder een overzicht van de verschillende wijzigingen, percentages en bedragen.

Werk en inkomen: “Werknemers bouwen in 2024 vanaf 18 jaar pensioen op, nu is dat nog vanaf 21”

Een aantal tijdelijke energiemaatregelen, zoals de eenmalige energietoeslag, wordt in 2024 vervangen door structurele maatregelen zoals de hogere huurtoeslag, het hogere kindgebonden budget en het hogere minimumloon.

Werk en minimumloon

Werkgevers moeten werknemers vanaf 1 januari per uur minimaal het minimum-uurloon betalen. Er zijn dan geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer. Daardoor verdienen werknemers met minimumloon altijd hetzelfde uurloon.

Voorheen verdienden mensen die 40 uur werken met een minimumloon een lager uurloon dan mensen die in een sector werken waar een fulltime werkweek van 36 uur de norm is. Aan deze ongelijkheid komt dus een einde.

Vanaf 1 januari is het minimum-uurloon 13,27 euro voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimum-jeugduur-lonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuur-loon.

Bouw en infra cao

Medio december 2023 werd de nieuwe cao voor de bouw en infra definitief. Deze gaat per 1 januari 2024 in. De eerste loonsverhoging geldt al voor 1 januari 2024. Bouwend Nederland heeft de nieuwe loon- en salaristabellen al gepubliceerd en bericht dat de volledige cao-tekst later volgt.

Tijdens de looptijd van de bouw en infra cao in 2024 worden de lonen twee maal verhoogd:
De eerste verhoging is vanaf 1 januari 2024 en bedraagt 3,5 procent plus 50 per maand, de tweede verhoging is vanaf 1 juli 2024 bedraagt opnieuw 3,5 procent plus 50 per maand.

Bouwend Nederland verschaft inzicht in de loontabellen bouwplaatswerknemer en de salaristabellen uta-werknemer per 1 januari 2024 (pdf’s).

Uitkeringen

Alle uitkeringen stijgen door indexatie. Het gaat onder ander om de Participatiewet-uitkeringen (bijstand), IOW, IOAW, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Scholing en werk

Het kabinet blijft de individuele scholing van mensen bevorderen. Daarom wordt de SLIM-regeling, de subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, opnieuw aangepast.

Werk en opbouw pensioen

Werknemers die werken op een plek met een pensioenregeling bouwen vanaf 18 jaar een pensioen op. Nu is dat vanaf 21 jaar.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt gedeeltelijk mee met de levensverwachting van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar.

Noodfonds energie

Mensen met een hoge energierekening en een lager inkomen kunnen een beroep blijven doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Mensen met een laag inkomen (tot 130 procent van het sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Mensen met een laag middeninkomen (tot 200 procent van het sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Het Noodfonds betaalt dan de rest van de energierekening boven deze 8 of 10 procent van het inkomen.

Kinderbijslag, kinderopvang en kindgebonden budget

Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen. Het gaat om de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

De kinderbijslag per kind gaat volgend jaar met maximaal 25,42 euro extra omhoog. Deze verhoging is inclusief de reguliere indexatie van de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van het aantal kinderen en de leeftijd.

Per leeftijdsgroep is de kinderbijslag per kwartaal:
• 0 t/m 5 jaar: € 264,42
• 6 t/m 11 jaar: € 321,08
• 12 t/m 17 jaar: € 377,74

Het kindgebonden budget gaat eveneens extra omhoog. Voor het eerste kind stijgt het maximumbedrag per jaar met 750,00 en voor het tweede en volgende kind met maximaal 883,00 per jaar. Voor kinderen van 12 tot 15 jaar en van 16 en 17 jaar gaat het bedrag met maximaal 400,00 omhoog. Het extra kindgebondenbudget voor alleenstaande ouders gaat met 619,00 per jaar omlaag. De inkomensgrens waarboven ouderparen geen kindgebonden budget meer krijgen gaat omlaag met 11.111,00 euro.

Ook de maximum uurprijzen voor de kinderopvang gaan extra omhoog en wel met 2,95 procent bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6 procent. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang 10,25 euro is, voor de buitenschoolse opvang 9,12 en voor de gastouderopvang 7,53 euro.

Schoolmaaltijden

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook in 2024 gratis schoolmaaltijden. Het gaat om leerlingen van scholen waarvan minimaal 30 procent of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Alle leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs komen ervoor in aanmerking.

Kinderopvang

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. Hierdoor mag kinderopvang voor maximaal 50 procent van de dagelijkse opvangtijd in het Duits, Engels of Frans aangeboden worden. Buitenschoolse opvang mocht al meertalig worden aangeboden.

Alleenverdieners

Ongeveer 6.500 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan mensen met een bijstandsuitkering krijgen in de loop van 2024 een tegemoetkoming. Zij krijgen dit geld via hun gemeente. Het gaat om huishoudens waarbij een van beide partners een UWV-uitkering heeft en de andere partner geen of weinig inkomen. De tegemoetkoming telt niet mee voor het verzamelinkomen van deze mensen. Het heeft dus geen gevolgen voor hun toeslagen.

Wat verandert er in 2024 rond werk en inkomen?
Bron: Rijksoverheid en Bouwend Nederland.
Zie ook:
Zwaar-werkregeling, tot 3 jaar eerder stoppen in bouw en infra.

Advertisment ad adsense adlogger