Woonhuissubsidie voor monument aanvragen?

Woonhuissubsidie voor rijksmonument.

Het is weer mogelijk voor eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie om hun woonhuissubsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze mogelijkheid staat open van 1 maart tot en met 30 april. Wat houdt deze subsidie precies in en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

“Voor eigenaren van een rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals kerken, molens of fabrieken, is er een aparte regeling beschikbaar”

Nieuw aanvraagportaal woonhuissubsidie

Dit jaar introduceren is er een nieuw aanvraagportaal voor de woonhuissubsidie. Dit portaal is speciaal ontworpen om het indienen van uw aanvraag te vergemakkelijken. Het biedt handige functies zoals de mogelijkheid om uw aanvraag tussentijds op te slaan en later verder te gaan. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat uw aanvraag tijdig wordt ingediend.

Aanvragen via de VvE

Voor eigenaren van een woonhuis dat onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is er goed nieuws. U kunt de VvE machtigen om namens u de subsidieaanvraag te doen. Dit vereenvoudigt het proces aanzienlijk, zowel voor individuele eigenaren als voor de gehele VvE. Deze machtiging kan namens de volledige VvE of namens een deel van de eigenaren worden verleend.

Budgetverhoging maar mogelijk lagere subsidie

Hoewel het budget voor de woonhuissubsidie regeling recentelijk met 2,5 miljoen euro is verhoogd, kan het subsidiepercentage dit jaar mogelijk lager uitvallen dan in voorgaande jaren. Het maximale subsidiepercentage binnen deze regeling bedraagt normaal gesproken 38 procent. Echter, bij onvoldoende budget wordt dit percentage naar beneden bijgesteld om ervoor te zorgen dat alle aanvragers een gelijk percentage ontvangen. Dit jaar wordt voor het eerst verwacht dat het subsidiepercentage enigszins zal dalen, naar verwachting enkele procenten. Het definitieve percentage wordt pas eind juli vastgesteld, na een volledige inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen.

Lees verder onder de afbeelding.
Woonhuissubsidie voor rijksmonument

Geen woonfunctie?

Voor eigenaren van een rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals kerken, molens of fabrieken, is er een aparte regeling beschikbaar. Deze Subsidieregeling Instandhouding Monumenten kan worden aangevraagd van 1 februari tot en met 31 maart. Deze subsidie is ook van toepassing op groene en archeologische monumenten. Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn de aanvraagperiode van 1 februari tot en met 31 maart.

Overige details

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten is bedoeld voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. Het subsidiepercentage varieert afhankelijk van het gebruik van het monument, variƫrend van 40 procent voor bedrijfsmatig gebruik tot 60 procent voor overige eigenaren en Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM). Daarnaast is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor verduurzamingsonderzoek.

De beoordeling en toewijzing van de subsidieaanvragen voor uw rijksmonument wordt verzorgd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waarbij het beschikbare budget eerlijk wordt verdeeld. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten en na zes jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld op basis van een verantwoording. Het Restauratiefonds is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidiebedragen.

Bron en infographic: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Woonhuissubsidie voor rijksmonument aanvragen. Zie ook:
Rijksmonumenten mogen worden voorzien van zonnepanelen.

Advertisment ad adsense adlogger