Corporaties bundelen krachten in N-H Duurzaamheidscoalitie

Corporaties bundelen krachten in N-H Duurzaamheidscoalitie (NHDC)

Hoe kunnen we de markt uitdagen om het verduurzamen van onze woningvoorraad sneller, innovatiever en tegen lagere kosten uit te laten voeren? Die vraag leidde tot de samenwerking van acht woningcorporaties in de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie(NHDC).

Centraal staat het terugdringen van het energieverbruik door isolatie in de schil van de woningen

In juni 2021 bereikt de NHDC de eerste mijlpalen. De handtekeningen zijn onder raamovereenkomsten gezet voor het isoleren van zo’n 3.000 sociale huurwoningen in de komende vijf jaar door Coen Hagedoorn Bouw en BAM Wonen.

Verduurzaming eengezinswoningen

Elan Wonen, Kennemer Wonen, Pré Wonen en Stek Wonen tekenden een raamovereenkomst met Coen Hagedoorn Bouw voor de verduurzaming van zo’n 2.000 tussen 1945 en 1982 gebouwde eengezinswoningen.
Centraal staat het terugdringen van het energieverbruik door isolatie in de schil van de woningen. Hiermee worden deze aardgasvrij ready en daarmee geschikt voor alle denkbare toekomstige duurzame vervangers van aardgas.

Dit wordt gerealiseerd door isolatie van daken, gevels, kozijnen en vloeren, kier- en naaddichting en verbetering van het ventilatiesysteem. Coen Hagedoorn Bouw voert allerlei procesoptimalisaties met kostenvoordelen door, die mogelijk zijn omdat de corporaties vanuit dezelfde vraagspecificatie opereren.

Verduurzaming portieketagewoningen

Daarnaast zetten Elan Wonen, Kennemer Wonen en Pré Wonen ook hun handtekening onder een raamovereenkomst met BAM Wonen. Dit document heeft betrekking op het verduurzamen van circa duizend portieketagewoningen die eveneens tussen 1945 en 1982 gebouwd zijn.

Ook hier is het doel om de woningen aardgasvrij ready te maken voor alle denkbare toekomstige duurzame vervangers van aardgas. BAM Wonen maakt met betere isolatie en ventilatie de woningen aardgasvrij ready voor toekomstige duurzame vervangers van aardgas en digitaliseert het bouwproces van verduurzamen onder meer met inzet van drones.

Hiermee draagt  BAM Wonen bij aan het versnellen van nieuwe producten en bouwtechnieken die bijdragen aan een van de NHDC-doelstellingen om meer kwaliteit voor minder kosten te bieden.

Lees ook: 2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw Noord-Holland

Advertisment ad adsense adlogger