Ruim 400 miljoen voor opknappen huizen in kwetsbare wijken

Ruim 400 miljoen euro voor opknappen huizen in kwetsbare wijken

De rijksoverheid heeft bekend gemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren.

Ollongren: “In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen”

Kwetsbare wijken

Het renoveren en verduurzamen van de woningen is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.”

20.000 woningen

Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van tachtig procent particuliere woningen en twintig procent corporatiewoningen.

De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot en de regeling is twee keer overtekend. De beschikbare middelen zijn verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. Dat heeft ertoe geleid dat de beschikbare middelen ook vooral in die kwetsbare gebieden terecht zijn gekomen.

Herstructurering Woningvoorraad

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen.

Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. Een kleiner deel van de aanvragen gaat over sloop- en nieuwbouw.

Dit zijn vaak dure en intensieve projecten, vooral ook voor de bestaande bewoners. In sommige gebieden is het echter noodzakelijk om (een deel van) de bestaande woningvoorraad te slopen om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te verbeteren.

Overzicht toekenningen Volkshuisvestingsfonds

Gemeenten en regio’s Toegekende bijdrage in euro
Achterhoek 5.134.714
Amsterdam 41.054.982
Arnhem 25.469.957
Breda 26.234.161
Eemsdelta 18.521.090
Emmen 28.173.653
Eindhoven 20.348.417
Groningen 10.514.469
Heerlen 8.200.309
Hogeland 5.967.198
Leeuwarden 20.568.165
Lelystad 39.211.834
Maastricht 3.379.206
Midden Groningen 11.028.406
Parkstad Limburg 36.845.701
Rotterdam 40.045.949
Schiedam 11.107.863
Sittard-Geleen 5.422.128
Tilburg 11.984.186
Zaanstad 43.435.849

Lees ook: Woonlastenneutrale renovatie met gegarandeerd laag energieverbruik

Advertisment ad adsense adlogger