Woonlastenneutrale renovatie met laag energieverbruik

Woonlastenneutrale renovatie met gegarandeerd laag energieverbruik

WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) is een initiatief van bouwondernemers die al jaren samenwerken in kennisnetwerk DNA in de Bouw. Vanuit dit collectief is de aanpak ontwikkeld om woningen honderd procent betaalbaar duurzaam te renoveren, met blijvend lage woonlasten.

Stichting WNR is opgericht door leden van DNA in de Bouw en heeft geen winstoogmerk

Tot 2050 moeten zeven miljoen woningen in Nederland gerenoveerd worden naar een comfortabele woning zonder aardgas. Appartementen, galerijflats, rijwoningen en vrijstaanders, huur en koop.

WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) zorgt met gecertificeerde bouwteams voor een duurzame renovatie zonder extra investering voor de bewoner indien deze – en de vereniging van eigenaren – het huishoudboekje op orde heeft.

Dankzij nauwkeurig vooraf doorgerekende resultaten kan een optimaal geïsoleerde woning met innovatieve installaties langdurig voorspelbaar presteren. Daarop geven banken garanties af die nodig zijn voor de financiering. Dit is het fundament van het WNR-model.

Beproefde bouwmethodiek

Het WNR-model is een beproefde bouwmethodiek gebaseerd op gebouwgebonden financiering met lange looptijden en gegarandeerde energieprestaties. De visie en jarenlange ervaring van een verscheidenheid aan experts is erin verwerkt.

Bedrijven die voorop lopen in de markt en een hart voor duurzaamheid hebben passen het model in teamverband toe. Stichting WNR ondersteunt en faciliteert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en de gezamenlijke realisatie om klanten en bewoners volledig te ontzorgen.

VvE’s

WNR richt zich eerst op VvE’s, eigenaren met een appartementsrecht in een flat, of appartementengebouw. Reden van deze focus is dat de experts al ervaring hebben met het succesvol renoveren van een aantal VvE’s.

Stichting WNR is opgericht door leden van DNA in de Bouw en heeft geen winstoogmerk. Bouwteams worden samengesteld uit leden van de vereniging.

Haalbaarheidsonderzoek

VvE’s kunnen kennismaken met WNR en via een haalbaarheidsonderzoek laten toetsen of de vereniging geschikt is voor een integrale duurzame renovatie volgens het WNR-model.

Het levert inzicht in de mogelijkheden voor een optimale woonlastenneutrale renovatieaanpak, inclusief een voorlopig ontwerp. Met de uitkomsten en het advies kan de VvE een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen.

Keteninnovatie

Rode draad in de aanpak van WNR is keteninnovatie, bottom-up vanuit het mkb zelf. Die leidt tot standaardoplossingen met vastgelegde vraag- en aanbodspecificaties. Ook stimuleert WNR opschaling in teamverband om de regionale aanpak van midden- en kleinbedrijven in de duurzame bouw te versterken.

Het geven van garanties op energieverbruik is uniek in de bouw; de klant profiteert tientallen jaren en de hele branche eveneens. WNR begeleidt het hele proces: financiering, techniek en organisatie, van initiatieffase tot na oplevering.

Stichting WNR bouwt sinds zomer 2020 een organisatie gebaseerd op dit eigen ontwikkelde model met stevige garanties op energieverbruik tot dertig jaar.

Advertisment ad adsense adlogger