Technische kennis monumentenzorg breed beschikbaar

Technische kennis monumentenzorg breed beschikbaar

Samenwerkingsverband TNO, RCE en TU Delft verbindt materiaalkennis en praktijk van monumentenzorg

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TU Delft en TNO zijn een samenwerking aangegaan om kennis over behoud en restauratie van monumenten goed te organiseren. Het platform ‘Monumentenenkennis’ beoogt de kennis die bij onderzoeksinstellingen als TNO en de TU Delft aanwezig is, makkelijk toegankelijk te maken voor partijen die in de praktijk met onderhoud van monumenten te maken hebben.

Het initiatief wordt ondersteunt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) middels een subsidie van € 550.000,-. Dit ministerie besteed jaarlijks bijna 45 miljoen euro Rijkssubsidie aan het onderhoud van monumenten.

Nieuwe kennis snel in praktijk toepassen

Hoofddoelstelling van de samenwerking MonumentenKennis is het beschikbaar maken van nieuwe en bestaande kennis over bouwmaterialen in monumenten. In de praktijk van monumentenzorg blijkt technische onkunde of gebrek aan kennis soms voor problemen te zorgen. “Dat is zonde, want door bundeling van bestaande en nieuwe kennis is dat te voorkomen. We hebben daarom bestaande netwerken aan elkaar geklonken”, zegt Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op de site van TU Delft. “Los van elkaar hebben partijen onvoldoende kritische massa.” Ook zoutschade kan beter tegengegaan worden wanneer de beschikbare kennis effectiever wordt verspreid.

Complementaire partners

De drie partners gaan gebruik maken van elkaars specialiteiten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed richt zich op het functioneren van de erfgoedzorg in de praktijk, door beleid en wetenschap te verbinden. Daarbij kan het gebruik maken van de kennis die TNO heeft van aantastingsprocessen en innovatieve materialen. Daarbij ontwikkelt TNO het softwaresysteem Monumenten Diagnose & Conserverings Systeem (MDCS). De TU Delft bezit de leerstoel Conserveringstechnieken van Gebouwen, die belangrijk is voor onderzoek en kennisoverdracht aan toekomstige restauratiearchitecten.

Natuursteendatabase

Eén van de eerste acties is het beschikbaar stellen van een online natuursteendatabase. Daarop kunnen onderzoekers, restauratiearchitecten en aannemers de referentiecollecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft raadplegen. Daarnaast zal de website restauratiemethodes en materiaalinformatie beschikbaar stellen. In de jaren na 2015 ligt de nadruk op onderzoek naar eigentijdse bouwmaterialen, gebruikt in moderne monumenten uit de periode na 1850. De ‘schadeatlas’ die het kenniscentrum MonumentenKennis ontwikkelt, geeft een beeld van gebruik, verwerking en aantasting en doet suggesties voor conservering of vervanging. Het kennisplatform ontvangt van 2015-2018, subsidie, waarna met behulp van marktpartijen op eigen benen gestaan moet worden.
Het jaarlijkse Instandhoudingssymposium van de RCE staat dit jaar geheel in het teken van MonumentenKennis. Die vindt plaats op 9 december 2015.

Advertisment ad adsense adlogger