Hoe staat het feitelijk met de aanpak van regenwateroverlast?

Hoe staat het feitelijk met de aanpak van regenwateroverlast

De Monitor gemeentelijke watertaken informeert over de prestaties van het stedelijk waterbeheer voor de samenleving. Hoe staat het met de aanpak van regenwateroverlast? Moeten we letten op gezondheidsrisico’s van afvalwater? Wordt de riolering vernieuwd als het moet? Wat kost het? Op dit soort vragen geeft de monitor antwoord. Ook kijkt de monitor naar maatschappelijke trends en de opgaven voor de komende jaren.

Verschenen: Monitor gemeentelijke watertaken 2016

Inzicht

De Monitor gemeentelijke watertaken is de opvolger van de Benchmark rioleringszorg die in 2010 en 2013 plaatsvond. Het verschil is dat de monitor gericht is op het laten zien van de prestaties voor de samenleving. De benchmark richtte zich op het vergelijken van gemeenten. Stichting RIONED heeft de monitor mede in het kader van het Bestuursakkoord Water en op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten samengesteld. De uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

Nut

Op 3 november overhandigde Hans Gaillard, voorzitter van Stichting RIONED, de publicatie “Het nut van stedelijk waterbeheer, Monitor gemeentelijke watertaken 2016” aan de partners van het Bestuursakkoord water tijdens het Deltacongres in Apeldoorn. Ina Adema, Voorzitter van de VNG commissie Water, realiseert zich dat het een hele klus is geweest: “Complimenten voor de mensen van de gemeenten die deze informatie hebben aangeleverd.”

Info

Bekijk de monitor als pdf ‘Het nut van stedelijk waterbeheer, monitor gemeentelijke watertaken 2016. De lezing van Hans Gaillard is hier integraal in te zien.

Advertisment ad adsense adlogger