Hoe is betrokkenheid omwonenden bij bouwprojecten te verhogen?

Hoe betrokkenheid omwonenden bij bouwprojecten verhogen?

Bouwprojecten leiden tot bezorgdheid onder omwonenden als het gaat over hinder en de duur van werkzaamheden. Velen vinden het belangrijk om als inwoners van het gebied meer betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten en gemeentelijke plannen.

“Tips om betrokkenheid omwonenden van bouwprojecten te verhogen”

Cyclomedia deed hier onderzoek* naar en doet de volgende aanbevelingen om inwoners meer te betrekken bij bouwprojecten:

Informatie rond bouwplannen

Een gebrek aan informatie kan leiden tot frustratie en bezorgdheid. Ondanks dat informatievoorziening belangrijk is, geeft 40 procent van de Nederlanders aan dat de communicatie over bouwprojecten tekortschiet. Veel betrokkenen weten vaak niet welke straten worden afgesloten en hebben moeite met begrip voor de situatie als het eindresultaat onduidelijk is. Bovendien weten ze vaak niet hoelang ze last hebben van bouwwerkzaamheden.

Transparantie

Dit benadrukt de noodzaak voor een nauwere samenwerking tussen belanghebbenden en gemeenten. Door omwonenden actief te betrekken in het proces, bijvoorbeeld door visualisaties van het eindresultaat of meer informatie over de overlast, wordt transparantie en duidelijkheid geschept waardoor belanghebbenden meer begrip zullen hebben en misschien zelfs enthousiasme tonen.

Informatievoorziening naar omwonenden

Er is duidelijk een groeiende vraag naar meer transparantie als het gaat om stedelijke planning, en effectieve communicatie speelt daarbij een cruciale rol. De voorkeuren van inwoners voor de wijze waarop zij informatie ontvangen variëren aanzienlijk. Toch winnen digitale kanalen terrein.

De focus zou mede moeten liggen op duidelijke, toegankelijke digitale platforms en communicatie rondom bouwprojecten. Een voordeel van digitale communicatie is dat het steeds visueler kan worden weergegeven, zoals bewegende beelden, 3D-modellen en video’s die echt laten zien op wat voor manier een bouwproject impact heeft op de omgeving.

Luisteren

Inwoners willen betrokken worden bij bouwprojecten. Het is daarom cruciaal om naar belanghebbenden te luisteren. Het luisteren naar de behoeften en voorkeuren biedt inzicht in hoe zij informatie willen ontvangen en welke hinder zij ervaren in verband met nieuwbouwplannen.

Het feit dat inwoners het vaak lastig vinden in te beelden welke impact bepaalde projecten hebben op hun leefomgeving, laat zien dat er nog gebied te winnen is door gemeenten. Het benadrukt de behoefte aan transparantie in stads- en omgevingsplanning.

*Het onderzoek is voor Cyclomedia uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope onder ruim 1.000 Nederlanders.

Betrokkenheid omwonenden bij bouwprojecten verhogen. Lees ook:
Invoering Omgevingswet en Wkb vanaf 1 januari 2024.

Advertisment ad adsense adlogger