Nieuwe normversie NTA 8769 aansluiting van prefab meterkasten

Nieuwe normversie NTA 8769 aansluiting van prefab meterkasten

NEN bericht dat een nieuwe versie van NTA 8769 ‘Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase’ is verschenen. De NTA 8769 is nu ook toepasbaar bij een project met één aansluiting en bij nieuwbouwprojecten met een warmteaansluiting.

“NTA 8769 ‘Aansluiting prefab meterkasten in ruw-bouwfase’ is nu breder toepasbaar”

Eisen

NTA 8769 stelt eisen hoe een prefab meterkast, met of zonder bouwvoorziening, in de ruw-bouwfase van nieuwbouwtrajecten moet worden geplaatst en aangesloten. Ook zijn er eisen vastgelegd over het beheer tot aan de transformatie naar de traditionele meterkast -ruimte, volgens NEN 2768:2016+A2:2022 ‘Meter-ruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’. Het gaat om zowel functionele, technische als administratieve aspecten.

Ervaring

Nadat in 2020 de eerste versie van de norm verscheen, volgde een jaar later een bijbehorende beoordelingsrichtlijn (BRL K22007:2021). Daarna is veel ervaring opgedaan tijdens de toepassing van beide documenten, zowel in de praktijk als bij audits in fabrieken en op bouwplaatsen.

Stichting Mijn Aansluiting heeft alle feedback verzameld en geïnitieerd om NTA 8769:2020 op een aantal punten uit te breiden en te herzien. Zestien partijen, waaronder netbeheerders, bouwbedrijven en producenten hebben aan de nieuwe versie van de norm meegewerkt.

Wijzigingen ten opzichte van NTA 8769:2020

– De prefab meterkasten kunnen nu vanaf projecten met één aansluiting worden toegepast. De minimumeis van vijf aansluitingen is komen te vervallen.
– Prefab meterkasten kunnen nu ook worden gebruikt bij warmteaansluitingen.
– Eisen voor het borgen van de drinkwaterkwaliteit tot aan de oplevering zijn aangepast.

3 typen prefab meterkasten

De norm beschrijft nu drie typen prefab meterkasten, ieder met eigen voorwaarden:
– Het type 1 bevat geen voorziening voor aansluiting op bouwstroom.
– Type 2 kan worden gebruikt in combinatie met een externe bouwstroomvoorziening.
– En type 3 bevat een ingebouwde bouwstroomvoorziening.

Verder wordt de deur van de prefab meterkast voortaan voorzien van een infographic die de belangrijkste aandachtspunten bevat voor de bescherming tijdens de bouw. De nieuwe norm verwijst informatief door naar de beoordelingsrichtlijn BRL K22007:2021 ‘Prefab meterkasten voor plaatsing in de ruw-bouwfase’.

Nieuwe normversie NTA 8769 aansluiting van prefab meterkasten. Zie ook:
Prefab meterkast.

Advertisment ad adsense adlogger