NPR Brandgedrag bouwproducten – Geldigheid beproevingsresultaten

NPR ‘Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten’

Onlangs is de herziening van Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6051 Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten ter commentaar gepubliceerd.

Sinds de vorige editie van de NPR zijn veel nieuwe geharmoniseerde EU-normen gepubliceerd waaronder deze over brandgedrag

Deze NPR geeft richtlijnen bij het toepassen van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen en producttoepassingen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt op basis van een of enkele beproevingsresultaten.

Herziening richtlijn brandgedrag noodzakelijk

De herziening van NPR 6051 is noodzakelijk, omdat verwijzingen naar Nationale en Europese wet- en regelgeving, DtS- en CWFT-producten en geharmoniseerde productnormen niet meer actueel waren.

Deze zijn waar mogelijk vervangen door verwijzingen naar (Europese) websites waar een actuele status wordt bijgehouden. Daarnaast zijn de door het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen niet langer in detail opgenomen.

NPR 6051

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
– De (inmiddels ingetrokken) CPD is vervangen door de CPR.
– De overzichten met DtS- en CWFT-producten waren niet meer actueel en zijn vervangen door een verwijzing naar de Europese website waar een actueel overzicht van die producten te vinden is.
– Sinds het verschijnen van de vorige editie van de NPR zijn veel nieuwe geharmoniseerde Europese productnormen gepubliceerd. In verband daarmee zijn ook de in de vorige editie genoemde productnormen vervangen door een verwijzing naar een Europese website.
– In het toepassingsgebied zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
– De door het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen zijn niet langer in detail opgenomen.

Commentaar op NPR Brandgedrag bouwproducten

Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 de NPR inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl.

Advertisment ad adsense adlogger