BIM afsprakendocument voor tijdelijke hulpconstructies

BIM afsprakendocument van VSB voor tijdelijke hulpconstructies

VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) heeft een BIM document ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor projectspecifieke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over tijdelijke hulpconstructies.

De bouw digitaliseert en de Nederlandse betonbekistingbedrijven verenigd in de VSB, sluiten daarbij aan, ook als het om de toepassing van BIM gaat. Veel van de VSB-leden zijn actief op dit gebied en de VSB wil ook bijdragen en sturing geven aan digitalisering binnen de branche.

Uniform

Met een gecentraliseerd model als BIM kunnen diverse partijen samenwerken en het model gebruiken voor planning, ontwerp, uitvoering en beheer. Door ervoor te zorgen dat alle gegevens en informatie uniform zijn opgesteld kan informatie beter en zonder fouten worden uitgewisseld. Aan het thema BIM wordt binnen de vereniging dan ook al enkele jaren gewerkt. Dat heeft nu geresulteerd in een BIM afsprakendocument.

Tijdelijke hulpconstructies

Ten grondslag aan het BIM Afsprakendocument ligt het door de VSB samengestelde ILS Tijdelijke Hulpconstructies. Dit model is speciaal voor de Nederlandse markt samengesteld en wordt ingezet voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke hulpconstructies binnen de BIM-methode.

Lees verder onder de afbeelding.
BIM afsprakendocument van VSB voor tijdelijke hulpconstructies

Het document ondersteunt een transparante en eenduidige informatieoverdracht tussen de verschillende projectdeelnemers over tijdelijke hulpconstructies in de verschillende fasen van een bouwproject. Hierdoor kunnen participerende partijen verspillende taken voorkomen en faalkosten reduceren.

In het BIM Afsprakendocument zijn demarcatielijsten opgenomen waarin projectspecifieke afspraken worden vastgelegd over de aan te leveren data in het aspectmodel van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deze kunnen door beide partijen worden opgenomen in de Custom PropertySet ‘Pset_TempConstructions’ voor export naar IFC. Het tekstbestand hiervoor wordt als bijlage meegeleverd met het BIM afsprakendocument.

Het BIM afsprakendocument en de onderliggende ILS Tijdelijke Hulpconstructies zijn als pdf te downloaden van de VSB-website.

BIM afsprakendocument van VSB, Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven voor tijdelijke hulpconstructies. Lees ook: Handboek Juridische aspecten van werken met BIM.

Advertisment ad adsense adlogger