20 juni symposium Bouwkwantiteit met milieukwaliteit

Bouwkwantiteit met milieukwaliteit, 20 juni NMD-symposium 2023

20 juni is het Nationale Milieu Database symposium 2023 met als titel Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit. NMD bericht daarover “De bouwnijverheid staat voor een aantal grote opgaven: 900.000 nieuwe woningen, de verduurzaming van het bestaande vastgoed en de grootschalige vernieuwing van de infrastructuur. Al deze opgaven vallen onder het Nederlandse ‘Klimaatakkoord’ en ‘Nederland circulair in 2050’. Hoe gaan we dat doen?”

NMD: “Hoe kan circulariteit en milieuprestatie tussen de oren komen te zitten van elke opdrachtgever, ontwikkelaar, ontwerper, bouwondernemer en vastgoedgebruiker”

Overheid en markt

NMD stelt tijdens het symposium deze vraag aan de overheid en aan de markt.
Het ministerie van BZK en Rijkswaterstaat geven het kader aan waarin bouwkwantiteit met
milieukwaliteit kan worden verenigd en welke rol milieuprestatie daarbij speelt.

Een aantal circulaire koplopers komen de 24e juni vertellen hoe zij de vraag concreet zullen invullen. Tenslotte bespreken we met de aanwezige en online deelnemers hoe het grote peloton kan worden bereikt, hoe circulariteit en milieuprestatie tussen de oren kan komen te zitten van elke opdrachtgever, ontwikkelaar, ontwerper, bouwondernemer en vastgoedgebruiker.

Dagvoorzitter van het symposium ‘is Wytze Kuijper. Hij is bouwkundig ingenieur, ondernemer en actief bij ZOOOW!. Tijdens het symposium zal hij aan de sprekers de vraag stellen wat hen drijft de circulaire transitie in te gaan en hoe ze dat willen invullen. Wytze is tevens actief lid van Cirkelstad.

Info

Stichting NMD is een onafhankelijke organisatie die het mogelijk maakt om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Hiervoor beheren en onderhouden zij de Nationale Milieudatabase en de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

De databases van Stichting NMD bevatten milieudata die bij het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken worden gebruikt. Naast de database met (achtergrond) processen en basisprofielen, die wordt gebruikt door LCA-uitvoerders, is er de database met productkaarten, die men de Nationale Milieudatabase (NMD) noemt. De NMD beheert de milieudatabase met de productkaarten en de processendatabase.

Meer informatie over het NMD-symposium Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit en stichting Nationale Milieudatabase.

Lees ook: Warmtepomp en milieubelasting.

Advertisment ad adsense adlogger