Medisch Centrum Leeuwarden krijgt als eerste aardwarmte

Medisch Centrum Leeuwarden krijgt als eerste aardwarmte

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kiest als eerste ziekenhuis in Nederland voor duurzame aardwarmte (geothermie) van het consortium Warmte van Leeuwarden.

Straks verbruikt het ziekenhuis bijna 800.000 m3 minder aardgas per jaar

Het consortium Warmte van Leeuwarden is een samenwerking tussen Ennatuurlijk, Bouwgroep Dijkstra Draisma, EBN en Shell. Het ziekenhuis heeft de ambitie om binnen tien jaar geen aardgas meer te gebruiken voor de primaire energievoorziening, met een CO₂-reductie van ruim vijftig procent.

Overschakelen

Begin 2021 wordt een warmtewinput in Leeuwarden geboord en getest door het consortium. Bij een geslaagde test kan vervolgens de aanleg en aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk plaatsvinden. Het MCL kan dan in 2022 gefaseerd overschakelen van aardgas op aardwarmte.

Wanneer de aansluiting op het netwerk is gerealiseerd, brengt dat de CO2-uitstoot van het MCL in aanzienlijke mate terug. Met geothermie zorgt het MCL ervoor dat zij bijna 800.000 m3 aardgas per jaar minder verbruiken. “

Positieve impact

Andy van der Geest, projectleider bij het MCL, licht toe: “Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar een aansluiting op het toekomstige warmtenet. Bedrijfszekerheid van de warmtelevering is voor het MCL een noodzakelijke voorwaarde.”

Er zijn verkennende gesprekken geweest tussen Ennatuurlijk en het MCL. Van der Geest: “De aansluiting op het warmtenet Leeuwarden is van toegevoegde waarde binnen de toekomstige duurzame energievoorziening van het MCL. Warmte vanuit geothermie speelt een belangrijke rol bij de energietransitie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Daarom heeft het MCL een positief besluit genomen en is de samenwerking met Ennatuurlijk gestart.”

Meer informatie over Warmte van Leeuwarden

Lees ook: ‘Aardwarmte onmisbaar bij halen klimaatdoelstellingen’

Advertisment ad adsense adlogger