Nieuwe versie Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

Nieuwe versie Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” wordt periodiek herzien. In maart 2015 is de Financieringswijzer aangepast.

De juiste weg

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er zijn vaak niet te vinden, zo geeft Bouwend Nederland aan.

Overzicht van financieringsconstructies

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies voor energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden.

De belangrijkste wijzigingen in de update van maart 2015:

Particulieren

  • De verruiming van de hypotheek bij een nul-op-de-meter woning is verhoogd van € 13.500 naar € 25.000 sinds 1 januari 2015.
  • Het verlaagde Btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt nog tot 1 juli 2015.
  • De rente van de Energiebespaarlening is gedaald naar 2,9% voor leningen met een looptijd van 7 jaar. Voor leningen met een looptijd van 10 jaar is dit gedaald naar 3,3%.
  • Er is een nieuw initiatief toegevoegd voor het leasen van zonnepanelen.

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers:

  • Het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) hanteert de Energie-Index per 1 januari 2015 voor het aangeven van de energieprestatie.
  • Bij de Stimuleringsmaatregel Energieprestatie Huursector (STEP) hangt per 1 januari 2015 de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die per woning wordt bereikt.
  • Onder ESCo’s is de GebiedsESCo toegevoegd en een verwijzing naar ESCoNetwerk, een onafhankelijk platform voor ESCo’s.
Advertisment ad adsense adlogger