Praktijkboek verduurzaming erfgoed en monumenten

Praktijkboek voor verduurzaming van erfgoed en monumenten

Het nieuwe Praktijkboek Duurzaam Erfgoed is sinds deze week beschikbaar. Het ISSO boek is een herziening van het bestaande Handboek Duurzame Monumentenzorg en tot stand gekomen in een brede samenwerking.

“De reikwijdte van het praktijkboek is verbreed van monumenten naar alle erfgoed van voor 1940”

Doelgroep voor praktijkboek

Het nieuwe praktijkboek biedt tekst en uitleg over de verduurzamingsstappen, met daarbij verwijzingen naar beschikbare tools en richtlijnen. De kennis is geschreven voor professionals in de bouw- en erfgoedsector, maar is ook toegankelijk voor opdrachtgevers en eigenaren.

Juist voor deze doelgroepen zorgt het praktijkboek voor een betere structurering van informatie en kennis. Nieuwe kennis en praktijkervaringen worden gedeeld, maar ook informatie over het werken met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen. Erfgoeddeskundigen, bouw- en installatiedeskundigen, energie- en verduurzamingsexperts hebben aan de uitgave meegewerkt*.

Het doel van deze samenwerking was het bevorderen en ondersteunen van de kennis en actiebereidheid bij de erfgoedeigenaar of -beheerder. Het praktijkboek levert daarvoor de noodzakelijke kennis en inzichten.

Breed

Het overheidsbeleid en de collectieve aanpak rondom erfgoed komen aan bod. Het klimaatakkoord, de energietransitie, de Omgevingswet, maar ook andere doelstellingen rondom verduurzaming van maatschappelijk vastgoed hebben een belangrijke invloed. Het is daarom belangrijk dat alle betrokken partijen weten wat dit voor implicaties heeft bij het verduurzamen van erfgoed.

Ook herbestemming van erfgoed, gebiedsgerichte aanpak en innovaties rond het verduurzamen van erfgoed komen aan bod.

Strategieën rond erfgoed

Het praktijkboek bevat een uitwerking van 21 verschillende strategieën. Elke strategie focust zich op een specifiek maar vaak wel onmisbaar onderdeel van de verduurzaming van erfgoed. Dit varieert van het doorgronden van het gebouw, aandacht voor hergebruik en circulariteit en het inzetten van energie- en waterbesparende maatregelen of een restauratiestrategie die is afgestemd op het DuMo-profiel.

Het instrument Duurzame Monumentenzorg (DuMo) is aan het praktijkboek toegevoegd. Dit geldt ook voor het Werkblad Mo-coëfficiënt, waarmee eigenaren zelf de monumentale waarde van hun erfgoed kunnen bepalen.

Samenwerking

Voor de nieuwe uitgave van het ISSO Praktijkboek werd actief samengewerkt met het netwerk in de Nederlandse erfgoedsector. *Belangrijke partners en financiers zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), het Nationaal Restauratiefonds (NRF), en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE).

Advertisment ad adsense adlogger