Warmtenet in het Westland

Warmtenet in het Westland

Midden in het Westland, in het dorp De Lier wordt een groene woonomgeving net iets groener gemaakt. De realisatie van een duurzaam warmtenet in de Liermolen is weer een stap dichterbij met de ondertekening van de warmteleveringscontracten tussen gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) en HVC. 345 nieuwbouwwoningen worden aangesloten op duurzame warmte van HVC.

Op termijn kan het warmtenet onderdeel worden van een gebiedsdekkend regionaal Warmtesysteem Westland

Beide partijen gaan samen een collectief warmtenet in Liermolen realiseren. De warmteleveringscontracten komen voort uit een eerdere intentie om nieuwbouwwoningen in het Westland te voorzien van duurzame warmte. Het aansluiten van Liermolen op het warmtenet van HVC betekent concrete verduurzaming. Op termijn kan het warmtenet als warmtecluster onderdeel worden van een gebiedsdekkend regionaal Warmtesysteem Westland.

Alternatief voor Aardgas

Leo van de Leur, locatiemanager bij BPD: “Wij geloven in duurzame warmte als alternatief voor de verwarming op aardgas. En zien kansen om nieuwe wijken in het Westland te koppelen aan duurzame en betaalbare energievoorzieningen voor de lange termijn. Zo zijn de nieuwbouwwoningen nu al klaar voor het aardgasvrije tijdperk.”

Dit past bij de ontwikkelings- en innovatieagenda uit het Klimaatakkoord, ziet Van de Leur. “Met de keuze de woningen in Liermolen aan te sluiten op het warmtenet komt een aardgasloze verwarmingsoplossing ook voor de bestaande woningen letterlijk dichterbij.”

Wethouder Snijders van de gemeente Westland benadrukt het toekomstperspectief: “Nieuwbouwwoningen die worden aangesloten op een warmtenet zijn een mooie stap in de verduurzaming van Westland. De glastuinbouw heeft deze ontwikkeling in gang gezet en het is mooi dat we ook de koppeling met woningen kunnen maken. Uiteindelijk hopen we alles te combineren in een groter warmtenet, zodat we zowel woningen als tuinbouw duurzamer kunnen maken.”

Warmtenet Liermolen

Circa 345 nieuwbouwwoningen en appartementen in Liermolen (Molensloot de Lier) worden aangesloten op het warmtenet. De eerste fase woningen worden volgens planning medio 2020 gebouwd. Een warmtenet wordt gefaseerd aangelegd waarbij eerst een aansluiting op een tijdelijke warmtecentrale wordt gerealiseerd en wordt toegewerkt naar het aansluiten op een duurzame warmtebron.

De beoogde bron voor het warmtenet is aardwarmte. Deze duurzame warmte wordt lokaal gewonnen. Heet water wordt opgepompt uit diepere grondlagen. Dit gebeurt zo’n twee tot drie kilometer onder de grond. Na gebruik komt het afgekoelde water weer terug de aarde in, zodat het weer kan worden verwarmd.

Advertisment ad adsense adlogger