Genomineerden Waterinnovatieprijs 2014

Waterinnovatieprijs

Ook dit jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor innovatieve projecten die voor de waterschappen van belang zijn. De prijs wordt uitgereikt door de Unie van Waterschappen.

De prijs bestaat uit vier categorieën: Droge Voeten, Schoon Water, Voldoende Water en Ruimte voor Innovatie. De laatste categorie is dit jaar toegevoegd om anders denken en anders doen te belonen. Een andere verandering binnen de Waterinnovatieprijs dit jaar is de publiekprijs. Het publiek kan via de website stemmen op de genomineerden. Dinsdag 2 december 2014 wordt de winnaar per categorie bekend gemaakt.

De nominaties

De juryvoorzitter Annemieke Nijhof (CEO Tauw Groep B.V) geeft aan dat alle projecten op eigen wijze bijdragen aan het watermanagement in Nederland. De projecten zijn zeer verschillend, sommigen zijn interessant vanwege hun praktische eenvoud en andere projecten springen er juist uit vanwege hun brede toepasbaarheid.

Per categorie zijn er verschillende bedrijven genomineerd. In de categorie Droge Voeten zijn genomineerd:

 • Het bedrijf FiberCore Europe met sluisdeuren van vezelversterkt kunststof.
 • Waternet is genomineerd met hun multi-inzetbare drone.
 • Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier is genomineerd naar aanleiding van de rietschermzetter.

In de categorie Schoon Water zijn genomineerd:

 • STOWA, Ecofide, het RIVM, Deltares en Waternet met de ecologische sleutelfactor toxiciteit voor slimme en betrouwbare wateranalyse.
 • Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met Aqua ReUse. Dit is de eerste fabriek voor schoon gietwater uit afvalwater.
 • De innovatie ‘Cellulose Assissted Dewatering of Sludge (CADoS)’ maakt kans op de Waterinnovatieprijs van het samenwerkingsverband tussen Brightwork, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Attero en Centre of Expertise Watertechnology.

In de categorie Voldoende Water is genomineerd:

 • Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met de innovatie ‘Sturen met water: maatwerk op perceelsniveau door toepassing onderwaterdrainage’.
 • Royal HaskoningDHV met de innovatie ‘waterbergende kasdaken’.
 • De ‘Vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers’ van waterschap Rijn en IJssel.

In de (nieuwe) categorie Ruimte voor innovatie zijn genomineerd:

 • DePoepfabriek.nl van Stichting Tijdgeest, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN.
 • ‘Crowdsourcen in de Reeuwijkse Plassen’ van het hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Het educatieve programma met wateranimaties van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Het project Amsterdam Rainproof.

Voor de categorie Ruimte voor innovaties zijn maar liefst vier nominaties vanwege het grote aantal projecten dat de jury ontving voor deze categorie.

Voor de publieksprijs kan gestemd worden.

Advertisment ad adsense adlogger