Start pilot ‘Schone wegen aanpak’

Start pilot ‘Schone wegen aanpak’

De ‘Schone wegen aanpak’ is een pilot in en rond Hoogeveen. Regionale ondernemers, gemeente Hoogeveen, NederlandSchoon en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk een aanpak uitgerold om zwerfafval langs wegen, op verzorgingsplaatsen, bij fastfoodketens, tankstations en op carpoollocaties te verminderen.

Rondom wegen, bij bochten en op- en afritten, ligt relatief veel zwerfafval

Langs de hele reis van de automobilist wordt ingezet op ‘schone wegen’. Automobilisten worden onbewust aangesproken op het samen schoon houden. De interventies richten zich op twee kernpunten. Allereerst op communicatie bij de uitgiftepunten van verpakkingen. Ten tweede op gedragsbeïnvloeding van automobilisten bij gebruik van afvalvoorzieningen.

Interventies
Wethouder Jan Steenbergen geeft toelichting op de inzet van diverse interventies; “Voorheen was de focus in een aanpak locatie specifiek, zoals de inrichting van een verzorgingsplaats. De samenwerking met plaatselijke ondernemers, Rijkswaterstaat en NederlandSchoon maken het mogelijk dat nu alle locaties zijn meegenomen, die een rol spelen bij de reis van een automobilist.”

Zo zijn er meer en opvallende afvalvoorzieningen geplaatst. Er zijn communicatie-uitingen als posters en borden en extra peukenzuilen. Daarnaast is er de aanleg van looproutes langs afvalbakken en diverse uitingen langs de weg met de tekst ‘Schone weg Veilige weg’.

Helene van Zutphen, Directeur Stichting NederlandSchoon, legt uit dat afvalvermindering een positief effect heeft op de veiligheid van het verkeersgebied. “De doelstelling is dat met onze pilot de hoeveelheid zwerfafval langs de weg vermindert. We willen de schoonbeleving van het verkeersgebied in Hoogeveen en omgeving verbeteren. Want schone wegen leiden tot een veilige en prettige reis)ervaring.”

Doel pilot
Tijdens de 0–meting is gelet op de hoeveelheid zwerfafval langs de wegen (aantallen en samenstelling), inrichting en beheer (aantal afvallen, onderhoud, groen en verlichting) en het gedrag van automobilisten en bezoekers. De uitkomsten van de 0-meting zijn bepalend geweest voor de set aan interventies.

Daarnaast zijn automobilisten ondervraagd naar de schoonheidsgraad van verschillende locaties zoals verzorgingsplaatsen en tankstations. Om het effect van de interventies te monitoren vindt in oktober vervolgonderzoek plaats.

Meer informatie: nederlandschoon.nl

Advertisment ad adsense adlogger