Verdrag getekend voor De Nieuwe Sluis Terneuzen

Verdrag getekend voor De Nieuwe Sluis Terneuzen

In Terneuzen (België) komt een nieuwe sluis. Minister Schultz en de Vlaamse minister Ben Weyts hebben hier 5 februari 2015 het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen getekend voor de aanleg van De Nieuwe Sluis Terneuzen.

Verbeterde toegang

De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert de toegang tot de Haven van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Verwacht wordt dat de sluis in 2021 gereed is.

Maritieme toegang

Deze sluis is van belang voor zowel Vlaanderen als voor Nederland. Deze levert een verbetering van de maritieme toegang van de haven van Gent en Terneuzen en geeft een reductie van de wachttijden voor de binnenvaart.

De Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal. De Nieuwe Sluis met afmetingen 427 x 55 x 16,44 meter zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Het kanaal Terneuzen naar Gent is 32 kilometer lang. Hiervan ligt 16,6 kilometer op Nederlands grondgebied, van Sas van Gent tot aan de Westerschelde bij Terneuzen. Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. In 2013 maakten 65.000 schepen gebruik van de sluis bij Terneuzen.

Subsidie

Nederland en Vlaanderen zullen gezamenlijk bij de Europese Commissie een aanvraag voor het verkrijgen van Europese Ten-T subsidies indienen. Een subsidie voor duurzame technologieën in grensoverschrijdend vervoer door Europa.

Economische boost

Naast de reductie van wachttijden wordt met vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd, hetgeen de economieën van Vlaanderen en Nederland ten goede komt. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en is hij een katalysator ter versterking van de regionale economie.

Nederland en België

Minister Schultz geeft aan dat dit project aansluit bij de ambitie van de Nederlandse Maritieme Strategie, die zij recentelijk naar de Tweede Kamer stuurde. De Vlaamse minister Weyts geeft aan dat de realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen een van de prioriteiten in het Vlaams regeerakkoord is opgenomen om de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te verzekeren. Dit ondertekende Verdrag draagt bij aan de volgende stap om dit project te realiseren.

Advertisment ad adsense adlogger