Vijf miljoen voor verbetering waterkwaliteit en -kwantiteit

Extra geld en versnelling voor infraprojecten - Vijf miljoen voor verbetering waterkwaliteit en -kwantiteit

De komende tijd komt er in totaal €5 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit in Nederland. Gemeenten en waterschappen kunnen de komende maanden een subsidie aanvragen voor maatregelen met dit doel.

In totaal is de helft van de subsidie afkomstig uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). De subsidie is bedoeld om de regionale (grond)watervoorraad te vergroten, schade door watertekort te verminderen en wateroverlast te voorkomen.

Deltaprogramma

Ook verbetering van de waterkwaliteit komt voor subsidie in aanmerking. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen van het Deltaprogramma Zoetwater (klimaat) en de Waterbeheerplannen van de waterschappen. Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen.

Plattelandsontwikkeling

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. In 2016 konden aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil, innovatie landbouw en verbetering waterkwaliteit. De komende jaren vinden nog verschillende subsidie-openstellingen plaats in het kader van POP3. Van 16 januari tot en met 28 februari 2017 kunnen gemeenten en waterschappen subsidie aanvragen voor maatregelen die de waterkwaliteit en -kwantiteit verbeteren. In totaal is.

Advertisment ad adsense adlogger