Aanbesteding en gunning beter geregeld

Aanbesteding en gunning vanuit overheid beter geregeld

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat ondernemers momenteel ontevreden zijn over de geboden rechtsbescherming bij aanbesteding en gunning vanuit de overheid. Het kabinet wil de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures verbeteren. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is in consultatie gegaan.

“Doel van het wetsvoorstel is om evenwicht te creëren tussen de belangen van ondernemers en de overheid bij aanbesteding en gunning”

Recht doen aan belangen

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de belangen van andere inschrijvers vóór de gunning van een opdracht, en de winnende ondernemer na de gunning. Het is belangrijk dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren. Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap om hier verandering in te brengen en recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen.

Aanbesteding anders

Een inkoopopdracht van de overheid heet een aanbesteding. De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Deze staan in de Aanbestedingswet 2012. Er wordt voorgesteld om deze wet te wijzigen zodat ondernemers makkelijker problemen kunnen aankaarten bij de overheid en problemen sneller en beter kunnen worden opgelost.

Het wetsvoorstel voorziet in verschillende wijzigingen bij aanbesteding, zodat ondernemers op een laagdrempelige manier problemen bij aanbestedingen kunnen aankaarten en hun zaak inhoudelijk kunnen laten beoordelen. Zo worden klachtenloketten verplicht, komen er maximale termijnen bij klachtafhandeling en wordt de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts verstevigd.

Hierdoor kunnen ondernemers beter opkomen tegen beslissingen van aanbestedende diensten die mogelijk in strijd zijn met de regels van het aanbestedingsrecht.

Informatie en details

Meer informatie over de voorstellen tot wijziging rond de rechtsbescherming bij aanbesteding is hier te vinden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ).

Aanbesteding en gunning vanuit overheid beter geregeld. Lees ook: Rijksvastgoedbedrijf past aanbestedingsvoorwaarden aan en Rijkswaterstaat inventariseert ervaringen met ‘2 fasen proces’.

Advertisment ad adsense adlogger