Renovatie monumentaal stadhuis Leiden

Renovatie-monumentaal-stadhuis-Leiden

Office Winhov & Studio Linse hebben met hun voorstel ‘Hof van Leiden’ de architectenselectie voor de renovatie van het stadhuis gewonnen.

Flexwerken en efficiënt ruimte benutten stonden bovenaan de lijst

De gemeente Leiden heeft drie bureaus gevraagd om een voorstel te doen het monumentale stadhuis geschikt te maken voor flexwerken. De ruimte efficiënter en duurzamer benutten speelde hierbij een belangrijke rol.

Aanpak Hof van Leiden

In het plan ‘Hof van Leiden’ wordt het atrium van het stadhuis ingericht als omsloten tuin. Net als in het oorspronkelijke ontwerp van het stadhuis van architect C. J. Blaauw, uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De tuin geeft extra kwaliteit aan de omliggende kantoorverdiepingen. Bovendien sluit de groene hof aan op de beroemde hofjes van Leiden. Door de tuin in te zetten binnen het klimaatconcept van het gebouw, vormt het zowel een technische als symbolische bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Wethouder Marleen Damen: “Het voorstel van Office Winhov & Studio Linse is door de beoordelingscommissie geselecteerd als winnaar. Met hun voorstel ‘Hof van Leiden’ komt een stukje geschiedenis weer tot leven. Tegelijkertijd werken we aan een duurzamer en toekomstbestendig stadhuis. Het ontwerp past goed bij onze ambitie de stad te vergroenen en tegelijkertijd sluit de ‘verborgen’ tuin mooi aan op Stad van Ontdekkingen.”

Groene tuin meerwaarde

De beoordelingscommissie koos uit drie ingezonden voorstellen unaniem voor deze visie. Uit het beoordelingsrapport: “De groene tuin biedt op een verrassende manier meerwaarde aan het stadhuis in zijn nieuwe hoedanigheid. Daarnaast komt het voorstel van de tuin voort uit een grondige analyse van het gebouw. De cultuurhistorische betekenis van het gebouw wordt erdoor versterkt.”

De beoordelingscommissie bestond uit een onafhankelijk voorzitter, de projectmanager van het stadhuis, vertegenwoordigers van de Welstands- en Monumentencommissie Leiden, Erfgoed Leiden e.o. en van facilitaire zaken. De andere inzendingen waren ‘Huis voor de stad’ van BiermanHenket Architecten en ‘Stadhuis Leiden’ van CEPEZED.

De drie voorstellen werden in april/mei tweeëneenhalve week tentoongesteld in het stadhuis en op de website van de gemeente Leiden. Medewerkers, bestuurders, bewoners en andere belangstellenden hadden de mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen waarop er achtenveertig reacties binnenkwamen die door de beoordelingscommissie werden meegenomen in het oordeel.

Planning

Het plan vormt het vertrekpunt voor het ontwerpproces waarin met diverse specialisten en in overleg met alle betrokkenen het voorstel wordt uitgewerkt. Naar verwachting kan in oktober een structuurontwerp worden afgegeven op basis waarvan in november een besluit kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles verloopt volgens de planning wordt het nieuwe stadhuis in 2020 opgeleverd.

Over Office Winhov en Studio Linse

Office Winhov en Studio Linse werkten eerder samen aan de renovatie en herinrichting van een monumentaal gebouw van de Universiteit Tilburg. Bij het ontwerp van de hof in het stadhuis Leiden hebben beide bureaus samengewerkt met H+N+S landschapsarchitecten. Studio Linse heeft ruime ervaring met de inrichting van kantoren voor flexibel werken en met het inrichten van publieksinterieurs en horecagelegenheden.

Tot de gerealiseerde werken behoren de inrichting van de restaurants in het Rijksmuseum, de ledenlokalen van Artis en het interieur van De Plantage (Artis complex), het centraal station Rotterdam en Café Engels in het Groothandelsgebouw.

Advertisment ad adsense adlogger