Subsidie voor renovatieprogramma (MEER) opengesteld

Subsidie voor renovatieprogramma (MEER) opengesteld

De subsidie voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER) is opengesteld. Er kan tot 1 mei 2024 een subsidieaanvraag voor de eerste uitgifte worden gedaan. Voor deze periode is binnen het renovatieprogramma een budget beschikbaar van 30 miljoen euro.

“Doel van renovatieprogramma MEER is een industriële en gestandaardiseerde verduurzaming van woningen”

Samen MEER

Met een industriële en gestandaardiseerde aanpak kunnen sneller en meer woningen worden verduurzaamd tegen lagere kosten. Dat vermindert het risico op energiearmoede, bericht het ministerie. Samenwerkende partijen met een grootschalig renovatieprogramma en een gestandaardiseerde, industriële aanpak kunnen nu subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor grootschalige, langjarige renovatieprogramma’s met een hoog verduurzamingsniveau. Het renovatieprogramma moet door woningeigenaren en aanbieders gezamenlijk opgezet en uitgevoerd worden.

Aanvraag, hulp en info

Partijen kunnen tot 1 mei 2024 een subsidieaanvraag voor de eerste tranche doen. Voor deze periode is een budget beschikbaar van 30 miljoen euro. Zie de publicatie van de uitvraag met voorwaarden in de Staatscourant.

Voor het doen van een MEER aanvraag is het nodig een modelprojectplan volledig in te vullen en een berekening van de beoogde CO2-reductie in te dienen met behulp van een rekenmodel. Het modelprojectplan is hier te downloaden downloaden.

Het rekenmodel voor CO2-reductie is aan te vragen via het mailadres MEERaanvraag@minbzk.nl.

Het programma Verbouwstromen is beschikbaar om hulp te bieden bij het doen van een MEER aanvraag. Samenwerkingsverbanden kunnen mailen naar meer@verbouwstromen.nu voor contact en ondersteuning.

Verbouwstromen ondersteunt opdrachtgevers, aanbieders en overheden bij de industriële en gestandaardiseerde verduurzaming van woningen. Doel is om kansrijke samenwerkingsverbanden te laten groeien en snel navolging te laten krijgen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Subsidie voor renovatieprogramma (MEER) opengesteld. Lees ook:
210 miljoen extra ISDE subsidie voor o.a. isolatie en warmtepompen.
Haast maken met verduurzamen 1,5 miljoen woningen.

Advertisment ad adsense adlogger