Nieuwe schema’s voor verplichte inspectie brandveiligheid gebouwen

Nieuwe schema’s voor verplichte inspectie brandveiligheid gebouwen

De gebruiker of eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat je aan de gestelde eisen voldoet, vindt er een periodieke inspectie op basis van inspectieschema’s van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

“Het CCV heeft nieuwe schema’s voor de inspectie van de brandveiligheid van gebouwen gepubliceerd, die 1 juli ingaan”

Het gaat om drie nieuwe schema’s voor het beoordelen van het basisontwerp, detailontwerp en het brandbeveiligingssysteem. De inspectie schema’s bevatten de specifieke bepalingen voor de desbetreffende inspectie en dienen samen met het nieuwe document “Algemeen deel” te worden gebruikt.

Belangrijkste wijzigingen

De oude inspectie schema’s dateren van 2019. Vanuit inspectie-instellingen, gebouwgebruikers en gebouweigenaren was er behoefte de inhoud te verbeteren op basis van praktijkervaringen.

Tevens is de update aangegrepen voor een aantal andere belangrijke wijzigingen, bericht het CCV, namelijk:

➊ De relatie tussen het inspectieproces, de vergunningverlening en het toezicht door het bevoegd gezag is verhelderd.
➋ Een deel van de harmonisatieafspraken voor inspectie is opgenomen in de nieuwe schema’s.
➌ Brandbeveiligingsinstallaties die geleverd zijn onder keurmerk of waarbij het periodiek onderhoud onder keurmerk uitgevoerd wordt, mogen anders worden geïnspecteerd dan installaties zonder keurmerk. Bij verschillende inspectiepunten mag de inspecteur dan uitgaan van het al onder keurmerk toegepaste kwaliteitstoezicht, of een kleinere steekproef toepassen. Het aantal inspectiepunten waarbij dit voordeel geldt is in de nieuwe schema’s uitgebreid.
➍ Het vorige punt geldt straks ook voor inspecties van installaties waarbij door omstandigheden geen certificaat van levering of onderhoud kon worden afgegeven, maar die wel onder het bij het keurmerk horende kwaliteitstoezicht geleverd of onderhouden zijn. In het inspectieschema staan de voorwaarden hiervoor omschreven.

Ingangsdatum

De nieuwe CCV schema’s gaan in op 1 juli 2024. Vanaf dat moment vervangen ze de huidige schema’s. Dat is ook het moment dat deze inspectieschema’s worden aangewezen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit.

Schema’s inspectie brandveiligheid inzien

De verschillende nieuwe schema’s voor de inspectie brandveiligheid zijn in te zien via het CVV:
Inspectieschema Brandbeveiliging Basisontwerp.
Inspectieschema Brandbeveiliging Detailontwerp.
Inspectieschema Brandbeveiliging Brandbeveiligingssysteem.
Inspectieschema Brandbeveiliging – Algemeen deel.


Nieuwe schema’s voor verplichte inspectie brandveiligheid gebouwen gepubliceerd. Zie ook:
Kennis brandveiligheid is ondermaats.
Normontwerp brandveiligheid parkeergarages.
Aanpassingen op Besluit bouwwerken leefomgeving.

Advertisment ad adsense adlogger