Nieuwe Maatwerkadviezen woningen en utiliteitsgebouwen

Nieuwe-Maatwerkadviezen-woningen-en-utiliteitsgebouwen 2

De vernieuwde uitgave van Maatwerkadviezen Utiliteitsgebouwen, Woningen en woongebouwen en rapport Modelbeschrijving Maatwerkadvies Woningen, Woon- en Utiliteitsgebouwen zijn beschikbaar. Deze zijn van belang bij de energieprestatieberekening van gebouwen.

“In alle 3 de maatwerkadviezen zijn correcties, verduidelijkingen en nieuwe rekenmogelijkheden doorgevoerd”

NTA 8800 2024

De drie maatwerkadviezen verschenen in 2023, maar bleken in de praktijk nog onduidelijkheden en inefficiënties te bevatten. Daarom is de vernieuwde druk verschenen. Naast de genoemde wijzigingen, sluiten de nieuwe uitgaven van de maatwerkadviezen ook aan op de nieuwe NTA 8800:2024. De wijzigingen in deze nieuwe bepaling, die per 1 juli van kracht zijn, zijn direct meegenomen in de maatwerkadviezen.

Juistheid berekeningen

De ISSO-publicaties 75.2 en 82.2 beschrijven de methode voor het opstellen van maatwerkadvies voor energiebesparing of verduurzaming. Dit bij respectievelijk utiliteits- en woongebouwen gebaseerd op de rekenkern van de NTA 8800.

Een voorbeeld hiervan is het aantal woonfuncties bij de opname van een woongebouw. Eerder ging het opnameprotocol bij woongebouwen altijd uit van één woonfunctie. Dit leidde tot veel vragen en tot onjuistheden in de berekeningen, bijvoorbeeld wanneer het ging om warmtapwatergebruik.

Met name voor woningcorporaties is het wenselijk om de verschillende woningen in een woongebouw afzonderlijk te benaderen. In het geval van VvE’s zijn de gegevens van afzonderlijke woningen vaak niet bekend. In de vernieuwde uitgave is het daarom aan de gebruiker zelf om deze woningen wel of niet apart op te nemen.

Correctie ventilatie

De labelberekening volgens NTA 8800 gaat ervan uit dat de hoeveelheid ventilatie voldoet aan de normen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. De nieuwe uitgave biedt ook hier de mogelijkheid om zelf een correctiefactor in te vullen.

Invoer luchtbehandelingskast

Een van de vereenvoudigingen in de maatwerkadviezen is de invoer voor de inblaastemperatuur voor de luchtbehandelingskast. Voorheen kon de gebruiker hier iedere waarde invoeren, maar deze vrije invoer is vervangen door drie standaard stooklijnprofielen: hoog, midden of laag. Het profiel is afhankelijk van de interne warmtelast en de mate van isolatie.

Bepaling warmtelast en setpoint

De methode om de interne warmtelast te berekenen aan de hand van het gemeten elektriciteitsgebruik is in de nieuwe maatwerkadviezen vervangen door vrije invoer. Hierbij wordt niet voorgeschreven hoe dit te bepalen. Dit kan naar eigen inzicht bepaald worden met behulp van een berekening. De andere methode, op basis van gebruikersprofielen, blijft ook een mogelijkheid. Daarnaast is ook de setpointtemperatuur voor verwarming en koeling vrijgegeven als vrije invoer.

Inzien maatwerkadviezen

Een overzicht van de wijzigingen zijn als PDF beschikbaar. Op BouwZo.nl, het nieuwe – meer gedeelde podium van ISSO – zijn deze in te zien. De tweede druk van publicatie 75.2, 82.2 en rapport 110293 zijn te raadplegen via BouwZo.nl of ISSO Open.

Zie ook:
BRL9500 Woningbouw en -utiliteitsbouw gratis beschikbaar.
Herziene richtlijn energieprestatie gebouwen.

Advertisment ad adsense adlogger