Timmerindustrie krijgt 9,5 procent meer in nieuwe CAO

Timmerindustrie krijgt 9,5 procent meer in nieuwe cao

NBvT, de branchevereniging voor de timmerindustrie en de betrokken vakbonden FNV en CNV hebben een resultaat na de CAO onderhandelingen voor 2024-2025. Als de aangesloten leden akkoord gaan met de ‘CAO timmer’, hebben de ruim 14.000 werknemers in de timmerindustrie er in een jaar 9,5 procent loon bij.

“De nieuwe CAO heeft een looptijd van een jaar en gaat, na akkoord, met terugwerkende kracht in op 1 maart 2024”

Verhogingen in de CAO

Vanaf 1 maart 2024 krijgen de werknemers in de nieuwe CAO voor de timmerindustrie een loonsverhoging van 6,5 procent en per 1 oktober komt daar nog eens 3 procent bij. De vakantietoeslag wordt verhoogd naar 8,33 procent. De thuiswerkvergoeding gaat naar 2,35 euro per dag en de reiskostenvergoeding wordt 0,23 euro per gereden kilometer.

Ook wordt gestart met een proef waarin er geld beschikbaar komt voor persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. De stagevergoeding voor stagelopende leerlingen van het MBO gaat naar van 450 euro per maand en wordt onderdeel van de nieuwe CAO voor de timmerindustrie.

Vierdaagse werkweek en ATV

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over ATV, een vierdaagse werkweek en aangepaste werktijden. Een deel van de standaard ATV-dagen worden omgezet naar verlofdagen. De werkgever moet zich gaan inspannen om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken als de werknemer dat wil.

Zwaarwerkregeling

Zeventig procent van de binnen de CAO vallende werknemers heeft zwaar werk. De zwaarwerkregeling wordt voor hen voortgezet.

Binnen de zwaarwerktimmer-regeling is het vanaf 1 juli 2021 in de timmerindustrie mogelijk om eerder te stoppen met werken. Werknemers vanaf 65 jaar kunnen eerder stoppen met werken. Zij ontvangen dan vanuit het sectorfonds SSWT een uitkering.

CAO loket timmerindustrie

Tot op afgelopen jaar verzorgde de SSWT/Vakraad de informatievoorziening met betrekking tot CAO vragen van werkgevers die de CAO voor de timmerindustrie volgen, maar die geen lid zijn van de NBVT. Vanaf dit jaar (2024) wordt dit overgenomen door de NBvT.

Bron: FNV en NBvT.

Timmerindustrie krijgt 9,5 procent meer in nieuwe cao na onderhandeling NBvT, de branchevereniging voor de timmerindustrie en de betrokken vakbonden FNV en CNV. Lees ook:
CAO timmerindustrie 2024 definitief ingegaan.
Bouw en Infra CAO 2024 ingegaan.

Advertisment ad adsense adlogger