Energietransitie hier versnellen met Spaanse zon

Denis Zhitnik-Shutterstock

Energietransitie versnellen? Antea Group ziet de Spaanse zon als een oplossing om Nederlandse klimaatambities waar te maken. Het idee: wek in Spanje zonne-energie op, zet dit om naar waterstof en transporteer dit naar Nederland.

“Met alleen windmolens en energie uit de zon in Nederland gaan we het niet redden’

“Wij verwachten dat de inzet van waterstof van essentieel belang is om de energietransitie in ons hele land mogelijk te maken”, stelt Henri Deelstra, Businesslijndirecteur Stad & Klimaat van Antea op basis van een locatie quick scan die het ingenieurs- en adviesbureau deed. “We staan in Nederland voor de enorme uitdaging om de ambities uit het Klimaatakkoord waar te maken. Maar, met alleen windmolens en zonneparken gaan we dit niet redden.”

Deelstra: “De ruimteclaims van zonne- en windenergie in Nederland zijn enorm. Daarbij komt dat de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk de komende jaren ontoereikend is om alle elektriciteit in te voeden op ons net. Laat staan dat we deze altijd op het juiste moment beschikbaar hebben.”

Omzetting naar waterstof

Tijd voor plan B, vonden ze bij Antea Group. Waterstof speelt hierin een cruciale rol. Rudi van Rooij, senior-adviseur Energietransitie: “De technologie om elektriciteit uit groene energiebronnen om te zetten naar waterstof is er al. Daarnaast kun je waterstof (betaalbaar) opslaan en transporteren. Hiermee creëer je de broodnodige energiebuffers om aan piekvragen te voldoen. Je kunt waterstof eventueel via bestaande gasleidingen bij bedrijven en huishoudens brengen. Waterstof wordt hiermee het groene equivalent van aardgas.”

Solar-Hydrogen-plant

De zon levert jaarlijks een duizendvoud aan de energie die wij nodig hebben om in de vraag van onze aarde te voorzien. Zeker in zon-zekere landen kun je écht het verschil maken. Zo ontstond het idee om in het buitenland een Solar-Hydrogen-plant te realiseren.

Van Rooij: “De elektriciteit die je met zonne-energie opwekt, zet je in deze fabriek om naar waterstof. Deze transporteer je vervolgens met tankerschepen of leidingen naar Nederland.”

Voorkeur voor Spanje

Het bureau werkte hiervoor verschillende scenario’s uit. Er werd onder meer gekeken naar de Sahara, Mexico en Spanje. Spanje sprong er op alle fronten uit. Van Rooij: “Spanje is niet alleen een belangrijke kennispartner op het gebied van waterstof, je hebt er ook het hoogste aantal zonuren van Europa.”

Antea Group heeft een locatie quick scan uitgevoerd waaruit blijkt dat een waterstoffabriek in Spanje potentie heeft. Het is nu kwestie om kennis én investeerders te verbinden. Deelstra: “Als ingenieurs- en adviesbureau gaan wij deze waterstoffabriek niet zelf realiseren. Wel willen wij aan de hand van dit concept de discussie op gang brengen en de keten inspireren.”

In Bouw en Uitvoering nummer 3 aandacht voor de eerste waterstofwijk van Nederland.

Energietransitie hier versnellen met Spaanse zon. Openingsfoto: Denis Zhitnik-Shutterstock

Advertisment ad adsense adlogger